Ahilik Haftası Kutlu Olsun — Niğde Belediyesi

Ahilik Haftası Kutlu Olsun

Ahilik Haftası Kutlu Olsun

Ahilik Haftası Kutlama töreni Cumhuriyet Meydanında Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

İmam Hatip Meydanından Cumhuriyet Meydanına kadar Belediye mehter takımı yürüyüşü eşliğinde başlatılan ahilik kutlamaları, çelenk sunma töreniyle devam etti.

Vatandaşların ve esnafında yoğun ilgi gösterdiği ahilik kutlamalarının açılış konuşmasını yapan NESOB Başkanı Erdoğan Aykin; "Ahilik sanatın, ticaretin ve mesleğin  olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu kökleri çok eskilere uzanan  bir geleneğin yüzyıllar boyu toplumumuzda sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir örgütlenme şeklimiz. Toplumsal kimliğimiz açısından daima sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültürümüzdür. Anadolu'da Ahilik Ahi Evran tarafından 1171 yıllarında kurulmuştur. Ahilik kelimesi Arapça kardeş demektir. Ahilik ise kelime olarak kardeş, eli açık, cömert, yiğit ve konuksever gibi anlamlara gelmektedir. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan ahilik, dürüstlüğün, sevginin dostluğun yardımlaşmanın hoşgörünün bilginin dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda ahiliğin işçinin, çalışanın, üretenin namuslu kazancın namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Ahilik Haftası töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan tüm esnafın Ahilik haftasını kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, törende yaptığı konuşmada; “Bugün burada hakikaten güzel bir törenle ahilik haftası kutlamasıyla tüm Niğdeliler bir araya gelmiş bulunmakta hakikaten güzel bir program olduğunu gözlemliyorum ve düşünüyorum. Ahi Evran Veli bundan yaklaşık 700-800 yıl önce yani 13.yüzyılda bölgemizde yaşamış ve ahilik müessesesini kurmuş burada amaçlanan bugünkü esnaf odalarımızın birliklerimizin yine halk eğitim mesleki eğitim merkezlerimizin yapmış olduğu görevi o günün şartlarında Ahi Evran Velinin kurmuş olduğu ahilik müessesesinde yapılmaya çalışılmış ve bu noktada da hakikaten o dönemin şartlarına göre başarı elde edilmiş ahilik müessesesi sadece doğru dürüst çalışkan ilkeli esnaf yetiştirmenin ve sanatkar yetiştirmenin yanı sıra, aynı zamanda hem Selçuklu döneminde hem de Osmanlı döneminde ülke savunması noktasında da halkı örgütleme gibi  bir görev üstlenmiş ve bunda da başarılı olmuştur. Avrupa ülkelerinin birçoğuna baktığımız zaman onlarında özellikle ekonomiyle ilgili ticaret ve esnaflıkla sanatkarlıkla ilgili uyguladıkları birçok programa baktığımız zaman ahilik müessesesinden alınmış algıların o ülkelerde de uygulandığını görüyoruz. Bu bakımdan bizde Türk milleti olarak ahilik müessesesini canlı tutmak diri tutmak ve ahiliğin ne olduğunu halkımıza anlatmak ve anlatmakla kalmayıp bunu gelecek nesiller de aktarmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ahilik kutlamaları hükümetimizin dönemlerinde alınmış bir karar doğrultusunda programlar düzenleniyor. Buradan da şunu anlayabiliriz iktidarlarımızın esnafımıza ve sanatkarımıza vermiş olduğu öneminde bir başka manaya geldiğini ifade etmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Ben bu vesileyle tüm esnaflarımızın sanatkarlarımızın tüccar ve iş adamlarımızın ahilik haftasını kutluyorum ahilik haftası münasebetiyle herkese hayırlı alışverişler bol kazançlar diliyor hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Coşkuyla kutlanan Ahilik haftası törenleri kapsamında konuşan Niğde Valisi Necmeddin Kılıç; "Anadolu'ya gelen ilk nesil dedeleriniz kuvvetli bir medeniyetle geldiler. Kuvvetli ve yüksek bir ahlakla geldiler, bilgiyle geldiler. Geldiklerinde kurdukları Ahiyani-rum denen Baciyani-rum denen teşkilatların o an kurulan devletlerin gücünde ne ölçüde önemli olduğunu biliyoruz. Ahilik teşkilatının yeniden yeşerdiği topraklar ve coğrafya bu coğrafyadır. Kırşehir, Niğde, Konya eksenidir. Bu teşkilat günümüzdeki meslek odalarının mesleki eğitim kurumlarının  standartlarla ilgili kurumların, etik değerlerle ilgili kurumların, kaliteyle ve tüketici haklarla ilgili kurumların tamamını bünyesinde barındırabiliyordu" dedi.

Ahilik teşkilatı aynı zamanda bir okuldur

Ahilik haftası kutlamaları başta olmak üzere bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katılmak üzere Niğde'ye gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli; "Ahilik teşkilatı organizasyonu, bu medeniyetin meydana getirdiği son derece önemli kurumlardan bir tanesidir. Bu yapı sadece bir ticari organizasyon ve ekonomik ticari alanda faaliyeti bulunan ve meslek mensuplarının haklarını koruyan bir yapı değildir onun çok daha ötesinde son derece komplike ve birçok sorunu bir arada çözebilme  imkanı getiren bir yapı oluşmuştur.  Bir ticari organizasyondur ahilik teşkilatı.  Elbette ama onun ötesinde  en az onun kadar önemli olacak şekilde sosyal boyutu ön plandadır ve belirleyicidir.  Ahilik teşkilatı aynı zamanda bir okuldur. Meslekteki kaliteli insanların uzmanların yetiştirilmesini en akılcı yöntemle halleden o sorunu gidermeye çalışan bir okuldur. Meslek mensupları bu yapı içerisinde mesleklerini becerilerini geliştirmekte daha da ileriye götürmektedirler. Bir standardizasyon kuruludur aynı zamanda ilkeler kriterler bu yapı tarafından belirlenir ve en katı şekilde uygulanır. Aynı zamanda bir sigorta mekanizmasıdır sigorta müessesesidir. Yani hem kendi üyelerinin haklarını koruma noktasında bir sigorta mekanizmasıdır. Ama aynı zamanda tüketicinin haklarının korunması çerçevesinde de bunu sağlayan bu dengeyi kurabilen ve tüketicinin mağdur edilmesini engelleyen bir yapıdır. Onunla ilgili kriterleri koyan kuralları koyan aynı zamanda onu uygulayan hayata geçiren bir yapıdır" şeklinde konuştu.

Niğde Belediyesinden Ahilik Pilavı

Törende konuşmaların ardından Ahi Evran şed kuşatma ekibi tarafından temsili şed kuşatma töreni yapıldı.Niğde'de "Yılın Ahisi" seçilen 87 yaşındaki tamirci Yaşar Ceylan'a kaftanını Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli giydirdi.

Mehteran takımının eşliğinde kortej geçişinin ardından, kent meydanında Niğde Belediye Başkanlığı tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla pilav ikramı yapıldı. Pilav ikramını Gümrük ve Ticaret Bakanı Canikli ve protokol üyeleri yaptı.

Video

Fotoğraflar