Niğde Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Yaptı — Niğde Belediyesi

Niğde Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Niğde Belediyesi Yılın İlk Meclis Toplantısını Yaptı

Yoklama ve bir önceki aya ait alınan kararların tasvibinin ardından şehir imar planı ile ilgili 10 madde karara bağlandı. Şehir imar planında tadilat, talep ve teklifler incelenmek üzere imar komisyonuna sevk edildi.

Niğde Belediye Meclisi belediye kanunun 20.maddesine istinaden meclisin 1 aylık tatil zamanını Temmuz ayı olarak belirledi.

DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Belediye meclis toplantısında Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı. Belediye gelir giderlerini denetlemek üzere İdris Bayram, Aslan Gezici, Mustafa Karaca, Muhterem Erdoğan meclis üyeleri tarafından gizli oy açık sayım ile denetim komisyonuna üye olarak seçildi.

Belediye bünyesinde 2017 yılı içerisinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin durumu ve geçici işçilerin vizeleri hususunda belediye başkanına yetki verdi.

Belediyeye ait Ahmetpınarı ve Hıdırlık Mevkii’lerindeki bazı parselin ihale ile satışı hususunda belediye başkanı ve encümene yetki verildi.

Belediye meclisinde ayrıca Niğde toplu ulaşım sistemine dahil olarak çalışan araçların protokol sürelerinin 1 yıl uzatılmasına protokol ve diğer hususlar için belediye başkanı ve encümene yetki verildi.

Park Bahçeler ekip ve ekipman temin işinin yapılmasına Belediye kanununun 67.madde gereğince onay verildi.

S.S.51 nolu taşıyıcılar kooperatifinin taşıma ücretlerinin zam hususu komisyonda ilerleyen zamanlarda değerlendirilmesine karar verildi.

Yeni kurulan Belediye Plan ve proje Müdürlüğü çalışma yönetmeliği tamamen kabul edildi.

27 Aralık 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan belediyeye ait resim ve harçlara ait artışların incelenip rapor hazırlanmak üzere plan bütçe komisyonuna gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlenmesinden sonra bir sonraki toplantı tarihinin 3 Şubat Cuma günü olarak belirlenmesiyle sona erdi.

Fotoğraflar