a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 yılı Mart ayı Meclis Toplantısı Gündemi

GÜNDEM:

 

1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, Şubat 2018 toplantısının 02.02.2018 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3. İlimiz Merkez Şahinali Mahallesi 1565 ada 9 parselin E:2.50 Hmax:50.50 ticaret+konut alanı,1566 ada 9.10.12 parsellerin resmi kurum alanı,1572 ada 24 parselin AVM alanı,1572 ada 24 parselin AVM alanı 1572 ada 3 parselin pazar alanı ve otopark alanı olarak düzenlenmesi hususunda imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4. Mülkiyeti Belediyemize ait Kumluca Mevkii 202 ada 4 parselin sağlık tesisi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsisi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu'nun müzakere ve karara bağlanması.

 

5. Şehir imar planında tadilat,talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

6. Belediyemiz çalışmaları dahilinde, Ahiler Kalkınma Ajansı'na sunulan projelerin kabulu halinde gerekli işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

 

7. Dilek temenniler

 

8. Kapanış.