a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi 696 KHK Kapsamında Sözlü Sınav Takvimi

 

NİĞDE BELEDİYESİ SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

 

                Başkanlığımız Tespit Komisyonu tarafından 696 sayılı KHK kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına alınmaları ile ilgili yapılacak olan sınava girmeye hak kazandığı açıklanan kişilere Başkanlığımız Sınav Kurulunca aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Bu duyuru metni tebligat yerine geçer. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Önemle duyurulur. 14.03.2018

 

İlgili Birim

Sınav Tarihi

Sınav Yeri

Saati

Park Bahçeler Müdürlüğü Taşeron ve Mevsimlik

 

15.03.2018

 

Park Bahçeler Fidanlığı

10:00-12:00

13:00-17:00

Fen İşleri Müdürlüğü

16.03.2018-17.03.2018

Fen İşleri Atölye Şefliği

10:00-12:00

13:00-17:00

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü

 

19.03.2018-20.03.2018

 

Fen İşleri Atölye Şefliği

10:00-12:00

13:00-17:00

 

 

Mustafa YİĞİT

 

Filiz ECEMİŞ

 

İlyas YAĞIZ

 

S.Serkan ÜNLÜ

 

Hülya TUNCER

Sınav Komisyonu Bşk.

Üye

Üye

Üye

Üye