a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2018 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN NİSAN/2018 TOPLANTISININ

06.04.2018 TARİHLİ BİRLEŞİM  GÜNDEMİ


1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, Mart/2018 toplantısının 02.03.2018 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi

 

3. Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerini içeren raporun okunup, müzakere ve ibrası.


4. Encümen üyelerinin seçimi.

 

5. Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi.

 

6. İmar Komisyon üyelerinin seçimi.

 

7. Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyon üyelerinin seçimi.

 

8. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerinin seçimi.

 

9. Niğde Merkez Sarıköprü Mahallesi, 3163 ada 11 parselin nizamı aynı kalmak kaydıyla zemin ticari konut alanı olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10. Yukarı Kayabaşı Mahallesi 3013 ada 1 parselin içinden yol ve teknik altyapı geçtiği ve parselde inşaata başlayacağından imar hattının mevcutta ki yola göre düzenlenmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11. Hıdırlık Mevkii 897 ada 15 parsel malikinin parselinin yolda kalan kısmını satın alarak tapusunu yenilediğini, daha sonra yapılan imar planı değişikliği ile tekrar yola terkinin çıktığını ve mağduriyetinin giderilmesi talebi ile ilgili imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12. ODTÜ Koleji ve çevresinde onaylanan imar planı revizyonu içerisinde devam etmekte olan 18. Madde uygulamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi, yolda kalan yapılar için imar hattının düzenlenmesi, alanda bırakılmış olan eğitim tesisi alanının dini tesis alanı olarak yerlerinin değiştirilmesi, otopark cebi yapılması, trafo alanlarının belirlenmesi, Yağdan 2138 ada, 6 parselin malikinin parselinin imar planında park alanında kaldığını, imar planında değişiklik yapılmasını, ayrıca Vodafon'un Efendibey Mahallesi’nde ihtiyacı karşılamak üzere verici istasyonu kurulması talebi ile ilgili imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13. Sarıköprü Mevkiinde Okul Öncesi Eğitim’in yaygınlaştırılması amacıyla Anaokulu yapılması maksadıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekli krokide gösterilen ve mevcut durumu otopark olan alanın eğitim tesisi alanına dönüştürülmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14. Sarıköprü 687 ada 396 parselde yer alan Hilal Yapı Kooperatifi’ne ait imar adası içerisinde yapılmakta olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması esnasında kadastro kontrollerinde parsel alanındaki düzeltmeden kaynaklanacak problemi engellemek amacıyla uygulama sonucu oluşacak olan parsele göre imar adası sınırının değiştirilmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

 

15. Enerya Kapadokya Gaz şirketinin ekteki koordinatlar üzerine standart tip kabinli regülatörün montajlarının başlayabilmesi için izin verilmesi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


16. Atilla EKER 31.01.2018 tarih 81888 sayılı dilekçesi ile Belediyemiz Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 7 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan ilimiz kent bütünü plan notlarının sığınaklarla alakalı 55. Maddesinin düzenlemeden önceki ilk haline dönmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


17. Atilla EKER 31.01.2018 tarih 81889 sayılı dilekçesi ile Belediyemiz Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 7 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan ilimiz kent bütünü plan notlarının 53. Maddede geçen “… merdiven ve gerekiyorsa asansör...” bahsinde geçen ibareye “… merdiven ve gerekiyorsa asansör, hidrafor odası, enerji odası, sığınak ve jeneratör…” ibaresinin eklenmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


18. Yağdan Mevki 22MI-22MII-22MIII-22MIV nolu paftalarda yer alan 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2487, 2485 nolu adaları içine alan bölgede gerekli plan değişikliği hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


19. Mülkiyetleri Hazineye ait Hıdırlık Mevki 55 ada 517, 522 ve 538 nolu parsellerin Polis Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına tahsisinin yapılabilmesi için, mevcut imar durumu “Spor Tesisi, sağlık tesisi ve park alanı” olan taşınmazlarının “Resmi Kurum” olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


20. Hıdırlık Mevki 55 ada 594 parsel ve 334 ada 1 parselde yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan sokak ve caddelere isim verilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


21. Çayır Mahallesi 402 ada 1 parseldeki 5 Şubat Stadı ile 75. Yıl Spor Salonu bulunan taşınmaza ait imar durum belgesinde 752.06 m2 lik yola terk ve 993.28 m2 lik yoldan ihdas işlemlerinin yapılması gerektiği tespit edilmiş olup bu doğrultuda fark olarak çıkan 241.22 m2 ihdas bölgesinin Spor Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri hususundaki Plan ve Bütçe komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


22. Aşağı Kayabaşı Mah. 675,676,598,599 adalarda yapılan imar plan tadilatına ait itirazlar hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


23. Belediye Meclisinin 02.02.2018 tarih ve 41 nolu kararı ile sağlık tesisine dönüştürülmesi ile ilgili Kumluca 202 ada ile 134 ada 1 nolu parsel önünden geçen kapatılmış olan yolun Sağlık Bakanlığına tahsisi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 


24. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 


25. Belediye Kanununun 67.maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, Temizlik işleri araç kiralama temini işinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.


26. Dilek ve temenniler.

 


27. Kapanış.