a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2018 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN HAZİRAN/2018 TOPLANTISININ

01.06.2018 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, 04.05.2018 tarihli Mayıs/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3. Belediyemiz 2017 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4. Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığının taksimetre rayiçlerinin yeniden belirlenmesi hususundaki talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

5. Türk Kızılay’ı Niğde Şube Başkanlığının ilimizde Kan Alım Merkezi kurulması için Belediyemize ait olan arsa veya binanın şubeleri adına tahsisi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6. Sarıköprü 3163 ada 12 nolu parselin kullanımının zemin ticari olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7. Kırbağları Mahallesi 18M1, 18M2, 19M3 ve 19M4 nolu paftalara denk gelen içerisinde Memnune Türker Altuncu İlkokulu’nun da yer aldığı ekli krokide gösterilen bölgede revizyonun yapılması ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.8. Eskisaray Mahallesi ve Burhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 19M1 ve 19M4 paftalarına denk gelen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Küçük Sanayi Özel Proje Alanı” olarak bırakılmış olan bölgede Revizyon İmar Planı yapılması hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9. Burhan Mahallesi 35 ada 22 parselin konut kullanımının, zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü 45. Şube Müdürlüğü mülkiyeti şube müdürlüklerine ait Kırbağları Mahallesi 427 ada 84 nolu parselin, demiryoluna terk etmesi gereken kısmın imar hattının parsel sınırına göre düzeltilerek ada içerisinde alınması talebi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11. Mülkiyeti Ayka Tüpgaz LTD. Şti.’ye ait, Sarıköprü Mevki 507 ada 42 nolu parselin maliki taşınmazına yönelik olarak hazırlatmış olduğu mimari projesi sırasında; işletmesine yönelik olarak yüksekliğin yetmemiş olması sebebiyle Hmax’ı 12.50’ye toplantı ve sunum salonlarının yapılacak olmasından dolayı ve ve bu kullanımların havalandırmalarının aralıklarının 4 metre olması sebebiyle BL-2’nin BL-3 olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12. 22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği’ne göre; yerleşme bölgelerinin beşe ayrılmış olması sebebiyle ilimize ait bölgelemenin yeniden düzenlenerek 5 bölge şeklinde belirlenmesi hususundaki imar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13. Niğde Belediyesi ile hissedar olan Nizami GÜZEL, Sarıköprü Mevki 2639 ada 3 nolu parseldeki, belediyemiz hissesinden payına düşen kısmını (653.44 m2) nakit para ile alamayacağını bu sebeple Niyazlar Yapı Asude Evleri A Blok 4. Kat No:17 ve B Blok Kat:4 No:17’de yer alan iki dairesi ile takas edilmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.14. Mülkiyeti Emiroğlu Petrol Ltd. Şti. ‘ye ait, ilimiz Merkez Tepe Mahallesi 92 ada 24 parselin mevcut imar durumu E:2.70 Hmax:50.50 zemin ticari konut kullanımı iken 22 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.00 Hmax:50.50 Bakım Akaryakıt, LPG İstasyonu ve Otel kullanımıdır. Söz konusu parsellerin maliki, ekli 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği talebinde görüldüğü şekli ile; 22 nolu parselde yer alan akaryakıt istasyonuna yönetmelik şartı gereği pompalar ile ada kenarı arasındaki mesafesinin 7,5 m olması gerektiği sebebiyle; parsellere yönelik olarak ada kenarlarının yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

15. Defterdarlık Mili Emlak Müdürlüğünün, mülkiyeti Hazineye ait, mevcut imar durumu SKT Alanı olan, Kırbağları 56 ada 15 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesi talepleri ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

16. Yağdan Mevki Trafik Eğitim Parkı ve çevresinde yapılan ve 02.06.2017 tarih ve 59 nolu Belediye Meclis kararıyla onaylanan plan revizyonunda park alanında kalan; 2143 ada 10 ve 11 nolu parsellerin eski haline getirilmesi talepleri ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17. MERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. Kumluca Mahallesi 163 ada 1 parselde yer alan pak alanına Bina Tipi Trafo tesis edilebilmesi için söz konusu trafonun imar planlarına işlenmesi talepleri ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

18. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Sarıköprü Mevki 532 ada 149 nolu parselin bulunduğu bölgede yer alan “Spor Tesisi” nin içerisinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait 532 ada 150 nolu parselin spor tesisine denk gelen kısmıyla alakalı olarak Belediyemiz Meclisinin 13.04.2018 tarih ve 253306 sayılı oturumunda görüşülerek onaylanan 17167,83 metrekarelik alanın bedelsiz verilmesi konusunda bölgede yapılan plan değişikliği ile bu metrekarenin değiştiğinin bu sebeple kadastro işlemlerinin ilerleyemediği. Bu sebeple söz konusu bölgede plan değişikliği sonrasında 532 ada 149 nolu parselden spor tesisi alanına denk gelen kısmın müdürlükleri adına devrini devri mümkün değilse süresiz tahsis edilmesi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

19. Konut ve Ticaret kullanımlarını bir arada bulunduran ve kullanım alanı 2000 metrekareyi geçen binalarda merkezi ısıtma sistemi kullanıldığı ve binaların tamamlanmasının akabinde yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra kat maliklerinin oybirliği kararı ile merkezi ısıtma sisteminden iş yerkerini ayırdıklarını ve bu işlemin yüksek maliyette gerçekleştiğini bu sebeple yapılacak olan düzenleme ile konut ile ticaret kullanımlarının başlangıçta ayrı olarak yapılandırılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

20. Ahmetpınarı Mevkii 128 ada 69 nolu parselin mevcut imar durumu plansız alandır. Söz konusu parselin maliki ekli 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği talebinde görüldüğü şekli ile taşınmazının E:2.00 Hmax:50.50 TİCK (%95’e kadar konut yapabilir.) olarak imar planı yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

21. Efendibey Mahallesi 1520 ada 1 nolu parselin imar plan tadilatı hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

22. İlimizde bulunan ortak kullanım alanları (Sundurmalar) hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

23. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli bulunan, Hıdırlık Mevki 55 ada 498 ve 499 nolu taşınmazlara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 200 öğrencili pansiyon binası ve atölye yapılması için mevcut imar durumu resmi kurum olan taşınmazın plan değişikliği yapılarak Eğitim Tesisi’ne dönüştürülmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.24. İlimiz Merkez Şahinali Mahallesi 679 ada 124 ve 125 nolu parsellere yönelik olarak, imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

25. Mülkiyeti Halit Emiroğlu ve Ali Bilik'e ait tepe mah.92 ada 24 nolu parselin TİCK ( %90’ a kadar konut yapılabilir.) olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

26. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

27. Belediyemizde boş bulunan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü kadrosu ile ilgili iptal-ihdas cetvelinin görüşülüp karara bağlanması.

 

28. Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedellerinin görüşülerek karara bağlanması.29. Belediyemiz 2018 mali yılı gider bütçesi içerisinde bulunan programlar arasında aktarma yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

30. Dilek ve temenniler.

 

31. Kapanış.

 


Rifat ÖZKAN
Belediye Başkanı