a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2018 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Yoklama

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, 01.06.2018 tarihli Haziran/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedelleri hususunda Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Belediyemiz ön mali kontrol işlemleri yönergesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Sarıköprü Mevki 532 ada 149 nolu parselin bulunduğu bölgede yer alan “Spor Tesisi” nin içerisindeki, mülkiyeti belediyemize ait 532 ada 150 nolu parselin spor tesisine denk gelen kısmının tahsisi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Sarıköprü Mevki 3164 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin yapı nizamı aynı kalacak şekilde konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Aşağı Kayabaşı Mahallesi 599 ada 37 nolu parselin mevcut imar durumu zemin ticari konut kullanımı olup, parsel maliki Mahmut AKTAŞ yapısının fonksiyonunu ticaret ve turizm (otel, pansiyon) olarak değiştirmek istediğinden, parselinin yapı nizamı aynı kalacak şekilde kullanımının ticaret+turizm olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Esenbey Mahallesi 207 ada 9 nolu parselin mevcut imar durumu Katlı Otopark Alanı olup, Söz konusu parsel malikleri parsellerine yönelik herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığından taşınmazlarının kullanımını zemin ticari konut olarak değiştirilmesini talepleri ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Mülkiyeti Mehmet KATIRCIOĞLU’na ait, ilimiz Merkez Songur Mahallesi, 19LII pafta, 357 ada 36, 37, 38, 63, 64, 70 nolu parseller mevcut imar planında B-5 yapı nizamlı zemin ticari konut alanı olup Cullaz Sokağı Revizyon İmar Planı sınırları dışında kalmaktadır. 74, 76 ve 77 nolu parseller ise B-3 yapı nizamlı zemin ticari konut alanı olup Cullaz Sokağı İmar Planı sınırları içerisinde kalmakta olup, Söz konusu parsellerin maliki ekli 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebinde görüldüğü şekli ile; Cullaz Sokağı Revizyon İmar Planı sınırının 357 ada 77 nolu parselin sınırına çekilmesi ile ilgili talebe yönelik komisyon Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan uygun görüş alındıktan sonra konunun yeniden değerlendirilmesine karar vermiş, Söz konusu kurul kararı ile plan değişikliğinde kavram yanlışlarının olması sebebiyle herhangi bir değerlendirme yapılmadığı bildirilmiş, parsel malikinin gerekli düzenlemelerin yapıldığını ve konunun yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Mülkiyeti Abdurrahman AKALP’e ait, Şahinali Mahallesi 1574 ada 18 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.20 Hmax:50.50 zemin ticari konut alanıdır. Kullanımı aynı kalacak şekilde yapı nizamının B-5 olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Mülkiyeti Nurettin DEMİRAY’a ait Sırali Mahallesi 196 ada 108 nolu parselin mevcut imar durumu B-4 yapı nizamlı zemin ticari konut kullanımı olup, kullanımı aynı kalacak şekilde yapı nizamının B-5 olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Mülk sahipleri adına vekaleten Yüksel KIZILKAN’a ait, Sarıköprü Mevkii 2661 ada 5 nolu parselin mevcut imar durumu E:1.80 Hmax:50.50 konut kullanımıdır. Yapı nizamı aynı kalmak kaydıyla konut kullanımının TİCK (Toplam inşaat alanının %90’ına kadar konut yapılabilir.) olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.İlimiz Kent Bütünü Plan Notlarının sığınaklarla alakalı 44. Maddesinde geçen “Sığınak dış duvarları ile ilgili olarak «sığınak yönetmeliği» hükümlerine uyulacaktır.” Hükmünün “Sığınak dış duvarları en az 25 cm. betonarme perde duvar olacaktır.” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kalan bölgedeki cadde ve sokaklara isim verilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


İlimizde yer alan yapıların ve yeni yapılacak olan yapıların dış kapı numaralarının LED-Işıklı Tabela ile aydınlatılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Şehitler Mahallesi 667 ada 52 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 konut kullanımıdır. Parsel malikleri adına Mustafa GİRAY; yapılacak yapının ilk iki katının “Sağlık Tesisi” olması ve 5 katının konut olması şartıyla ön bahçe 0m komşular 3m olacak şekilde BL-7 yapı nizamlı Sağlık+Konut olarak değiştirilmesini “konut yapılacak katlarda inşaat alanları E:2.50’yi aşmayacak biçimde projelendirilecektir” plan notunun eklenmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.Sarıköprü Mevki 3167 ada 1 parsele yönelik Belediyemiz Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 108 nolu oturumunda alınan red kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Kentsel Dönüşüm Koruma Alanı sınırındaki D-4 yapı nizamlı adaların çevresindeki adalarla aynı yapı nizamına getirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.Belediyemiz Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 82 kararı ile onaylanan plan notlarının 42. Maddesinde geçen “Hmax=50.50 m olan parsellerde, zemin katın otopark için boş bırakılması durumunda bu katta apartman girişi, apartmana ait merdiven ve gerekiyorsa asansör, hidrafor odası, enerji odası, sığınak ve jeneratör ile yangın merdiveni dışında bir kapalı alan oluşturulmaması kaydı ile gereken yan bahçe mesafesi hesabına zemin kat dâhil edilmez. Kot farkı nedeniyle bodrum katı açığa çıkan yerlerde bu madde uygulanamaz. Zemin katın otopark olarak kullanılması şartıyla boş bırakılması durumunda emsal hesabına dahil edilmeyecektir. Çekme mesafelerini aşmamak kaydıyla, ortak alan niteliğinde katlı otopark yapılabilir. Söz konusu katlı otoparklar emsal hesabına dâhil edilmez. Hiçbir durumda zemin katta taks koşulu aşılmaz. Kot farkı nedeniyle bodrum katı açığa çıkan parsellerde bu katın tamamının ortak kullanımlara ayrılması durumunda, bu bodrum kat yan bahçe ve arka bahçe mesafesi hesabına dâhil edilmez.” Hükmünde yer alan sığınağın söz konusu plan notundan çıkartılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesine ait vaziyet planında yer alan 3 adet trafonun imar planlarına işlenmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.İlimiz Kent Bütünü Plan Notları içerisine; “yapı nizamı ve kullanım kararı aynı olup ancak farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir.” Maddesinin eklenmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

Eskisaray Mahallesi 646 ada 41,42,43 parsellerdeki kamulaştırma işleminde Niğde 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden davadan feragat ederek, uzlaşma isteyen Mehmet DİŞÇEKİCİ ile uzlaşma işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.


Kırbağları 1687 ada 1 parsel park alanında kalması nedeniyle kamulaştırma kanununa göre kamulaştırma işleminin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

Hıdırlık mahallesinde yapılan yeni sanayi sitesi içerisindeki bulunan 4 metre derinlik ve 8 metre genişliğe sahip 6 adet trafo yerinin Medaş'a devri hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

İlimiz Okul servis araçlarının taşıma ücretlerinin yeniden düzenlenmesi talebinin müzakere ve karara bağlanması.

 

Dilek ve temenniler.

 

Kapanış.