a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2018 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 07.09.2018 tarihli Eylül/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3. Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı Tübitak onaylı "Tübitak 4007-Bilim Güneşi Niğde İçin Doğuyor" projesi kapsamındaki yarışmada derece alacaklara ödül verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4. Belediyemiz ait Hıdırlıkta bulunan Kamyon garajına giriş-çıkış ve yatakhane konaklamasında alınacak bedellerin belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.

 

5. İlimiz Kumluca Mevki 202 ada 1,2,3, ve 4 nolu parseller ile 134 ada 1 nolu parselin bitişiğindeki yer alan alanının Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine yönelik plan tadilatında, ifraz hattının kaldırılarak tek imar adasının oluşturulması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6. Mahmut GÜRBÜZ'ün 27.08.2017 tarih ve 89290 sayılı itiraz dilekçesi ile Belediyemiz Meclisinin 03.08.2018 tarihli oturumunda görüşülerek reddedilen talebi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7. İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 597 ada 60,61,62,63 ve 64 nolu parsellerin bulunduğu güzergahta imar adası sınırında düzenleme yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8. Bor yolu üzeri Yiğitler Mobilya, PTT binalarının bitişiğinde bulunan kapatılmış yolun açılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9. İlimiz Merkez İlçe 679 ada 124 nolu parselin mevcut imar durumu E:3.20 Hmax:50.50 TİCK kullanımı olup söz konusu taşınmaza yönelik Aksaray İdare Mahkemesinin 2018/370 Esas sayılı dosyasıyla açılan davaya yönelik 10.05.2018 tarihli yürütmeyi durdurma kararı bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaza yönelik inşaii çalışmalarının devam edebilmesi için; Emsal düşüşünün A,B ve C blokların üst katlarından aşağıya doğru yapılmak şartıyla Emsalin 3.20 den 2.99'a düşürülmesi talebi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10. Şehir imar planında tadilat,talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

11. Dilek ve temenniler.

 

12. Kapanış.