a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

 Belediye Meclisimiz Kasım 2018 Meclis Toplantısı Gündemi


 

1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, 05.10.2018 tarihli Ekim/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3. Belediyemize ait Hıdırlıkta bulunan Kamyon garajına giriş-çıkış ve yatakhane konaklamasında alınacak ücretler hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4. Belediyemiz 2019 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2019 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin müzakeresi.

 

5. Belediyemiz atölye sahasında bulunan muhtelif miktarlardaki demir metal ve pirinç metal hurdaların satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6. Belediyemiz ile Yeşilay Niğde Şubesi arasında Okuma Alışkanlığı Kazandırma ve Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Projesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması.

 

7. Bor yolu üzeri Yiğitler Mobilya, PTT Binalarının bitişiğinde bulunan kapatılmış yolun açılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8. Şahinali Mahallesi eski İmam Hatip Meydanında yer alan bulvarın isminin (Emin Erişingil Bulvarı) “Şehit Serdal GÜNEŞ Bulvarı” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9. Belediyemiz yetki sınırları içerisinde herhangi bir park, bulvar, cadde veya tesise “Doçent Dr. Şahnur YAPRAK” isminin verilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10. Çayır Mahallesi Şehit Bayram AKSOY Sokak’ta yer alan ve Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan parka “Şehit Bayram AKSOY Parkı” isminin verilmesi talebi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11. İlhanlı Mahallesinde yer alan sokakların numaralı olması sebebiyle karışıklığa sebebiyet vermesinde dolayı numaralı sokak isimlerinin değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12. Kırbağları Mahallesi 1659 ada 18 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.20 Hmax:50.50 konut kullanımıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun SKT olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13. Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 193 nolu kararıyla onaylanan ilimiz Merkez Yağdan Mevki 42 ada 76 nolu taşınmaza ait plan değişikliğine Eyüp DOĞRUL'un itirazı ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14. İlimiz Merkez muhtelif mahallelerde belirlenen noktalara yerleştirilmesi planlanan trafolara yönelik imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

15. Şahinali Mahallesi 2005 ada 1 nolu parselde yer alan trafonun, imar planında 3544 ada 1 nolu parselde 5*10 m2 lik uygun bir alanda yer ayrılması ile ilgili Medaş'ın talebi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

16. 5393 sayılı Belediye Kanununun, 67.maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, ilimiz muhtelif mahallelerinde 18. madde uygulaması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

18. Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğine bazı maddelerin eklenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

19. Dilek ve temenniler.

 

20. Kapanış.