a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2018 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN ARALIK/2018 TOPLANTISININ 07.12.2018 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1- Yoklama

 

2- Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, 02.11.2018 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3- Belediyemiz 2019 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2019 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere ve karara bağlanması.

 

4- Belediyemiz 2018 mali yılı gider bütçesi içerisinde yer alan müdürlükler arası aktarmaların müzakere ve karara bağlanması.

 

5- Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğine bazı maddelerin eklenmesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6- Belediyemiz Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 191 kara nolu oturumunda görüşülerek onaylanan plan değişikliğine Niğde Ticaret Borsası ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odasının söz konusu adada uygulama yapılarak yola terkin tüm taşınmazlardan yapılmasını talepleri hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7- Mülkiyeti Arif Hikmet KAHRAMAN’a ait, ilimiz Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi 597 ada 60 nolu parselin mevcut imar durumu B-6 yapı nizamlı konut kullanımıdır. Söz konusu taşınmazının yapı nizamı aynı kalacak şekilde konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesini talebi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8- Hamamlı ve Kumluca bölgelerine ait ilk etap olarak belirlenen sınırda ve sitten çıkan parsellerde düzenleme yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9- Küçük Sanayi Sitesinde Rekreasyon Alanına yönelik düzenlemenin yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10- Efendibey Mahallesi 218 ada 71 nolu parselde inşaata başlanılması durumunda fark edilen çarpık yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için söz konusu taşınmazı da içine alan bölgeye yoldan 3 metrelik yapı yaklaşma sınırının konulması ve planda işli yola 0 kavramının kaldırılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11- Mülkiyeti Işıl ÇAKICI’ya ait, ilimiz Merkez Yağdan Mevki 2742 ada 6 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.20 Hmax:50.50 zemin ticari konut kullanımıdır. Söz konusu parselin maliki taşınmazının yapı nizamı aynı kalacak şekilde zemin ticari konut kullanımının ticaret kullanımı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12- Burhan Mahallesi 2510 ve 35 nolu adaların bulunduğu bölgede imar hattının parsel sınırına göre yeniden belirlenmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13- Belediyemiz Meclisinin 03/08/2018 tarih ve 157 karar nolu oturumunda görüşülerek yeniden değerlendirilmek üzere imar komisyonuna iade edilen 3164 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellere yönelik talep doğrultusunda; söz konusu parsellerin tamamına dair muvaffakatlarının tamamlanamadığından sadece 3164 ada 5, 6 ve 7 (son durumda 19) nolu parsellere yönelik yapı nizamının aynı kalması kaydıyla konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14- İlimiz Merkez Şahinali Mahallesi 1526 ada 16 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.20 Hamax:50.50 konut kullanımıdır. Söz konusu parselin malikinin taşınmazının yapı nizamı aynı kalacak şekilde kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

15- İlimiz Merkez Yağdan Mevki 2181 ada 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin mevcut imar durumu E:2.20 Hmax:50.50 konut kullanımı iken 10, 11, 15 ve 16 nolu parsellerin mevcut imar durumu E:2.20 Hmax:50.50 zemin ticari konut alanıdır. Söz konusu taşınmazın malikinin taşınmazların yapı nizamı aynı kalacak şekilde kullanımlarının TİCK olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


16- Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında bulunan trafoların tedaş adına devrinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17- Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

18- Dilek ve temenniler

 

19- Kapanış.