a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Aralık Ayı Meclis Kararları

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 07 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 230
Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 02.11.2018 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 231
Küçük Sanayi Sitesinde Rekreasyon Alanına yönelik düzenlemenin yapılması hususundaki İmar Komisyon raporu okunarak bahsi geçen maddenin tamamen gündemden çekilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 232
Belediyemiz 2019 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2019 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesi hususundaki Plan ve Bütçe komisyon raporunun okunmasından sonra Komisyon raporu doğrultusunda müzakere edilerek meclis kararında belirtildiği şekilde kabul ve karara bağlandı.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 233
Belediyemiz 2018 mali yılı gider bütçesi içerisinde yer alan müdürlükler arası ödenek aktarılması kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 234
Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğine bazı maddelerin eklenmesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun tamamen okunmasından sonra kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 235
Niğde Ticaret Borsası ile Niğde Ticaret ve Sanayi Odasının talebi ile 759 nolu adada 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulamasının yapılmasının uygunluğu hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 236
Aşağı Kayabaşı 597 ada 60 nolu parselin mevcut yapı nizamı aynı kalacak şekilde konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi ve çekme mesafeleri hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 237
Hamamlı ve Kumluca bölgelerine ait ilk etap olarak belirlenen sınırda ve sitten çıkan parsellerde düzenleme yapılması için daha detaylı bir çalışma yapılmak üzere konunun komisyona iade edilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 238
Efendibey Mahallesi 218 ada 71 nolu parselde inşaata başlanılması durumunda fark edilen çarpık yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için söz konusu taşınmazı da içine alan bölgeye yoldan 3 metrelik yapı yaklaşma sınırının konulması ve planda işli yola 0 kavramının kaldırılması kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 239
Yağdan Mevki 2742 ada 6 nolu parselin yapı nizamı aynı kalacak şekilde zemin ticari konut kullanımının ticaret kullanımı olarak değiştirilmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 240
Burhan Mahallesi 2510 ve 35 nolu adaların bulunduğu bölgede imar hattının parsel sınırına göre yeniden belirlenmesinin uygunluğu hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 241
Sarıköprü 3164 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellere yönelik talep doğrultusunda; söz konusu parsellerin tamamına dair muvaffakatlarının tamamlanamadığından sadece 3164 ada 5, 6 ve 7 (son durumda 19) nolu parsellere yönelik yapı nizamının aynı kalması kaydıyla konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebinin yeniden incelenmek üzere komisyona iadesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 242
Şahinali Mahallesi 1526 ada 16 nolu parselin malikinin taşınmazının yapı nizamı aynı kalacak şekilde kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi ilgili kişinin dilekçe ile talebini geri çekmesi nedeniyle maddenin geri çekilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 243
Yağdan Mevki 2181 ada 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin yapı nizamı aynı kalacak şekilde kullanımlarının TİCK olarak değiştirilmesi talebinin uygunluğu hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 244
Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında bulunan kararda belirtilen trafoların tedaş adına devrinin yapılması kabul olundu.

Karar Tarihi : 07/12/2018
Karar No : 245
Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (11) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.