a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI GÜNDEMİ

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN OCAK/2019 TOPLANTISININ 04.01.2019 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1-Yoklama.

2-Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin, 07.12.2018 tarihli Aralık/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

3- Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

4- Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.
5- Belediyemiz hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin çalışma süre ve ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

6- Belediyemiz Başkan Yardımcısı ödeneğinin müzakere ve karara bağlanması.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Hıdırlık mevki, 3078 ada 4 nolu parselin işgaliye süresinin 9 yıllığına uzatılma talebinin müzakere ve karara bağlanması.

8- Belediyemiz Meclisinin 02.11.2018 tarih ve 220 nolu oturumunda görüşülerek onaylanan 1815 ada 1 nolu parselde yer alan park alanına “Doç. Dr. Şahnur Yaprak” isminin verilmesine yönelik karara yapılan itiraz hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

9- İlimiz Merkez Sarıköprü Mevki 532 ada 130 nolu parselin mevcut imar durumu İbadet Tesis Alanı olup taşınmaz üzerinde, bina bulunmaktadır. taşınmaz maliki parselinin imar durumunun E:2.00 Hmax:50.50 konut alanı olarak değiştirilmesini dilekçesi ile talep etmektedir. Talep üzerine İl Müftülüğü’ne görüşleri sorulmuş olup, İl Müftülüğünden talebe yönelik bir sakınca bulunmadığı bildirilmiş olup konuyla ilgili imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

10- İlhanlı Mahallesi 1849 ada 13 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 konut alanı iken 12 nolu parsel zemin ticari konut kullanımıdır. Söz konusu taşınmazların malikinin, parseller tevhid edilmek şartıyla imar durumlarının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

11- Tepe Mahallesi 92 ada 22 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.00 Hmax:50.50 yapı nizamlı Bakım, Akaryakıt, LPG İstasyonu ve Otel Alanıdır. İşletmenin tabi olduğu “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” ile “ TSE Standartları” hükümlerine göre akaryakıt pompaları ile yol arasındaki mesafenin en az 7,5 metre olması gerekirken bu şartı sağlamadığından söz konusu taşınmazın bulunduğu imar adası sınırının bu standartlara uyulacak şekilde ve kaldırım genişliği 5 metreden az olmamak şartıyla yeniden belirlenmesini dilekçe ile vekaleten A. Oğuz ÖZMEN talep etmekte olup, konuyla ilgili imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

12- Şehitler Mahallesi 2005 ada 1 nolu parselin bulunduğu alana yönelik plan değişikliği yapılması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

13- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısı ile MEDAŞ 5 Yıllık Yatırım Programı kapsamında ilimiz muhtelif mahallelerde belirlenmiş olan 84 adat Bina tipi Trafo Alanlarının imar planlarımıza işlenmesi hususunda gerekli kararın alınmasını talep etmektedir. Son etap olarak belirlenen 24 adet trafonun yerleri hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

14- Hıdırlık Mevki 3072 ada 7 nolu parselin mevcut imar durumu E.1.50 Hmax:11.50 ticaret kullanımıdır. Söz konusu taşınmazın maliki dilekçe ile ekli krokide gösterilen bölgelere iki adet trafonun işlenmesi talebi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

15- Aksaray İdare Mahkemesi’nin 2017/1322 Esas Sayılı dosyasıyla açılan dava sonucu 16/10/2018 tarihli kararla Kırbağları-Yağdan Mevki II. Etap Planının iptal edilmesi sonucu plansız kalan 1801 adanın karara bağlanması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

16- Kale Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

17- İlimiz Merkez Kırbağları Mahallesi 55 ada 530 parsel ve 55 ada 449 parsel ile 3478 ada 22 parsel ve 3426 ada 1 parsel arasında yer alan yol üzerinde düzenleme yapılması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

18- İlimiz Merkez Yağdan Mevki 2177 ada çevresinde gerekli imar düzenlemesinin yapılması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
19- Belediyemiz Meclisinin 07/12/2018 tarih ve 241 karar nolu oturumunda görüşülerek yeniden değerlendirilmek üzere imar komisyonuna iade edilen 3164 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellere yönelik talep doğrultusunda; söz konusu parsellerin tamamına dair muvaffakatlarının tamamlanamadığından sadece 3164 ada 5, 6 ve 7 (son durumda 19) nolu parsellere yönelik yapı nizamının aynı kalması kaydıyla konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
20-Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

21-Dilek ve Temenniler
22-Kapanış.

Rifat ÖZKAN
Belediye Başkanı