a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
BELEDİYEMİZ MECLİSİ MART/2019 TOPLANTI GÜNDEMİ

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN MART/2019 TOPLANTISININ 01.03.2019 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1. Yoklama

2. Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, Şubat/2019 toplantısının 01.02.2019 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehitler Mahallesi 3024 ada 2 nolu parselin imar durumu belgesi talebinde bulunması sonucu; taşınmaza yönelik yaklaşık olarak 130 metrekare ihdas alanı çıkmakta olup bu alan mevcutta merdivenli geçiş yolu olarak kullanılmaktadır. Söz konu ihdas işleminin gerçekleşmesi durumunda, kullanım vasfı ortak kullanımdan özel kullanıma geçmiş olacaktır. Bu durumu önlemek amacıyla söz konusu ada içerisinde plan değişikliği yapılarak ihdas olan bölgenin imar planımızda park alanı olarak ayrılması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

4. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ilimiz muhtelif mahallerde yer alan 5 adet trafonun yerlerinin verilen koordinatlara göre kaydırılıp yeni yerlerin imar planına işlenmesini ve 2 adet yeni trafonun verilen koordinatlara göre imar planına yerleştirilmesi talebi hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.

5. Dilek temenniler.

6. Kapanış.