a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
1 MART 2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 1 MART 2019 TARİHLİ  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi    : 01/03/2019

Karar No         : 33

 

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin Şubat/2019 toplantısının 01.02.2019 tarihli Şubat /2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 01/03/2019

Karar No         : 34

 

Şehitler Mahallesi 3024 ada 2 nolu parselin imar durumu belgesi talebinde bulunması sonucu; taşınmaza yönelik yaklaşık olarak 130 metrekare ihdas alanı çıkmakta olup bu alan mevcutta merdivenli geçiş yolu olarak kullanılmaktadır. Söz konu ihdas işleminin gerçekleşmesi durumunda, kullanım vasfı ortak kullanımdan özel kullanıma geçmiş olacaktır. Bu durumu önlemek amacıyla söz konusu ada içerisinde plan değişikliği yapılarak ihdas olan bölgenin imar planımızda park alanı olarak ayrılması hususunun ileri bir tarihte tekrardan görüşülmek üzere komisyona iade edilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 01/03/2019

Karar No         : 35

 

            Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ilimiz muhtelif mahallerde yer alan 5 adet trafonun yerlerinin verilen koordinatlara göre kaydırılıp yeni yerlerin imar planına işlenmesini ve 2 adet yeni trafonun verilen koordinatlara göre imar planına yerleştirilmesi talebi hususundaki imar komisyonu raporu kabul edildi.