a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı
T.C.

NİĞDE BELEDİYESİ

GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

 İHALE İLANI

            Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, muhammen bedeli yazılı gayrimenkul; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle 4(Dört) yıl  süreyle  kiraya verilecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ