a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Belediye Meclisi 2019 Yılı Mayıs Ayı Toplantı Gündemi

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN MAYIS/2019 TOPLANTISININ 03.05.2019 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, 12.04.2019 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi

 

3. Çiftçi Malları Koruma Meclisinin Seçimi

 

4. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye seçimi.

 

5. Belediyemiz 2018 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi.


6. Belediyemiz su ücretlerinden Dul ve Yetim aylığı alanların indirimli faydalanmaları hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

8. Otopark yönetmeliği değişikliği nedeniyle gurup ve bedellerinin belirlenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9. İlimiz uygulama imar planı plan notlarının, planlı alanlar imar yönetmeliğine uygun olarak değiştirilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.


10. Belediyemize ait yarı olimpik yüzme havuzunda, kadınlar yaşam ve spor merkezinde ve Naim Süleymanoğlu spor kompleksinde uygulanan ücret tarifelerinin yeniden tespiti hususunun müzakere ve karara bağlanması.


11. Efendibey kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında belediyemizin alacağı konutların satış ve takas yapılabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12. Dilek temenniler.

 

13. Kapanış.