a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Belediye Meclisi 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantı Gündemi

 

Belediye Meclisi 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantı Gündemi

 

1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, 03.05.2019 tarihli Mayıs/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3. Belediyemiz 2018 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4. Mülkiyeti Belediyemize ait, Efendibey 3543 ada 1 parserlin mevcut imar durumu Pazar alanı olup, 3543 ada 1 parselde kayıtlı 5037,01 m2 taşınmazın 700 m2 lik kısmının Sağlık Bakanlığı adına, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere ifraz ve hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


5. Sarıköprü Mevkiinde, mevcut imar durumu park alanı olan alanda, 1 adet 2,4 m yükseklikte, 5x5 m tel çit ile çevrelenen, 1,2 m genişlik, 2,4 m uzunlukta standart tip kabinli Bölge Regülatörü yapımı için yer ayrılması hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


6. Mülkiyeti Medirenal Sağlık Limited Şirketi’ne ait, Kırbağları Mahallesi 1918 ada 5 ve 8 nolu parsellerin mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 m zemin ticari konut alanı olup, söz konusu parsellerin maliki yapı nizamı ve yüksekliği değişmemek kaydıyla, %40 ticaret alanı %60 konut alanı olmak üzere, Ticaret + Konut kullanımı olarak imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


7. Mülkiyeti SS 7 Nolu Gıda Toptancılar ve Perakendeciler Depo İmalat ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait, İlimiz Merkez Hıdırlık Mahallesi’nde bulunan 3072 ada 7 nolu parselin, mevcut imar durumu E:1.50 Hmax :11. 50 m ticaret alanı olup, söz konusu parselin malikinin, işyerlerinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için parselin bir kısmını trafo alanı olarak düzenleyen imar planı değişikliği yapılması talebi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


8. Mülkiyeti Hüsamettin ÇETİN’e ait, Sarıköprü Mevkiii 3163 ada 12 parselin mevcut imar durumu E:2.70 Hmax:50.50 m konut alanı olup, söz konusu parselin maliki yapı nizamı ve yapı yüksekliği aynı kalmak kaydıyla parselini Ticaret +konut alanı (zemin kat ticari alan ) olarak düzenleyen imar planı değişikliği yapılması talebi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


9. Şehitler Mahallesi 3024 ada 2 nolu parselin imar durumu belgesi talebinde bulunması sonucu; taşınmaza yönelik yaklaşık olarak 130 metrekare ihdas alanı çıkmakta olup bu alan mevcutta merdivenli geçiş yolu olarak kullanılmaktadır. Söz konu ihdas işleminin gerçekleşmesi durumunda, kullanım vasfı ortak kullanımdan özel kullanıma geçmiş olacaktır. Bu durumu önlemek amacıyla söz konusu ada içerisinde plan değişikliği yapılarak ihdas olan bölgenin imar planımızda park alanı olarak ayrılması hususundaki imar komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.


10. Otopark yönetmeliği değişikliği nedeni ile gurup ve bedellerinin belirlenmesi hususundaki Plan ve Bütçe komisyonu ile İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


11. İlimiz uygulama imar planı plan notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


12. Kayaardı Koruma Amaçlı İmar Planı üzerinde ihtiyaç duyulan konularda imar plan değişikliği yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 


13. Mahalle olarak bağlanan Fertek Mahallesindeki bazı sokak isimleri ile merkez mahalleleri ile mükerrerlik oluşturduğundan yeni sokak isimlerinin tespiti hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 


15. Belediyemiz Su ücretlerinde, dul ve yetim aylığı alanların indirimli faydalanmaları hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

16. Belediyemize ait yarı olimpik yüzme havuzunda, kadınlar yaşam ve spor merkezinde ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde uygulanan ücret tarifelerinin tespiti hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17. Belediyemize ait parklardaki kafeterya ve spor tesislerini çalıştırmak amacıyla işletme kurulması ile konuyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

18. Mülkiyeti Belediyemize ait Nar sosyal tesisi ve mavi köşk düğün salonu fiyat tarifelerinin düzenlenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 


19. Belediyemiz Başkan Yardımcılarının ödeneğinin müzakere ve karara bağlanması.

 


20. Dilek ve temenniler.

 

21. Kapanış.