a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

 

T.C.

NİĞDE BELEDİYESİ

GAYRİMENKULÜN  KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

 İHALE İLANI


            Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, nosu, m2 si ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  45.   maddesi gereğince; 12. Sırada bulunan Büfe 1(Bir) yıl, diğer gayrimenkuller ise 3(Üç) yıl süreyle  Açık Teklif Açık Artırma usulü ile  kiraya verilecektir.

         

          DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ