a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Belediye Meclisi 2019 Yılı Ağustos Ayı Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN AĞUSTOS/2019 TOPLANTISI BİRLEŞİM GÜNDEMİ


1.Yoklama

 

2.Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, Haziran/2019 toplantısının 11.06.2019 tarihli ikinci birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3.Mahalle olarak bağlanan Fertek Mahallesindeki bazı sokak isimleri ile merkez mahalleleri ile mükerrerlik oluşturduğundan yeni sokak isimleri hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4.Kayaardı Koruma Amaçlı İmar Planı üzerinde ihtiyaç duyulan konularda imar plan değişikliği yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

5.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

6.Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, veteriner işleri Vektörle mücadele ve ilaçlama hizmet işinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7.Şehit Yakup AVŞAR isminin sokak adı olarak verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8.237 sayılı taşıt kanunu gereğince belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9.Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, Temizlik işleri araç kiralama hizmet işinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10.Efendibey Mah. Özlem Şirin evlerinde bulunan parka Cumali ERYAMAN isminin verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11.Belediyemize ait Hıdırlık mevki 57 ada, 6 parsel, 2261 ada 16,17,18,24 parsellerin 25 yıl süreyle 2886 sayılı kanun gereğince kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12.Belediyemize ait Hıdırlık mevki 57 ada 7 parselde kayıtlı 237.489 M² arsanın 2886 sayılı kanun gereğince 9 yıl süreyle kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13.Dilek ve temenniler.

 

14.Kapanış.