a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2019 Ağustos Ayı Meclis Kararları

 

 

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN AĞUSTOS/2019 TOPLANTISININ 02.08.2019 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 79

 

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin Haziran/2019 toplantısının 11.06.2019 tarihli ikinci birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 80

 

Mahalle olarak bağlanan Fertek Mahallesindeki bazı sokak isimleri ile merkez mahalleleri ile mükerrerlik oluşturduğundan yeni sokak isimleri hususundaki İmar Komisyonuna süre verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 81

 

Kayaardı Koruma Amaçlı İmar Planı üzerinde ihtiyaç duyulan konularda imar plan değişikliği yapılması hususundaki Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’nun uygun görmesi kaydıyla uygunluğuna dair İmar Komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 82

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (15) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 83

 

Belediye Kanununun 67. maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, veteriner işleri Vektörle mücadele ve ilaçlama hizmet işinin yapılması kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 84

 

Şehit Yakup AVŞAR isminin sokak adı olarak verilmesi hususunun imar komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 85

 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kararda belirtilen araçların alınması kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 86

 

Belediye Kanununun 67. maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, Temizlik işleri araç kiralama hizmet işinin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 87

 

Efendibey Mah. Özlem Şirin evlerinde bulunan parka Cumali ERYAMAN isminin verilmesi hususunun imar komisyonuna sevki kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 88

 

Belediyemize ait Hıdırlık mevki 57 ada, 6 parsel, 2261 ada 16,17,18,24 parsellerin 25 yıl süreyle 2886 sayılı kanun gereğince kiraya verilmesinin reddi kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 89

 

Belediyemize ait Hıdırlık mevki 57 ada 7 parselde kayıtlı 237.489 M² arsanın 2886 sayılı kanun gereğince 9 yıl süreyle kiraya verilmesi hususu kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 90

 

Avan proje onayı almış, ruhsat başvurusu yapan projeler ile yapı denetim sistemine giriş yapan projeler, 19/03/2020 tarihinde sonuçlandırılmak kaydıyla 03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı resmi gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin ilk yürürlüğe girdiği şekliyle neticelendirilir.” şeklinde düzenlenmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 91

 

Mimari Estetik Komisyonunun kurulmasına, konuyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 92

 

İş bitirme belgesi düzenleme ücreti alınması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 93

 

Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım işinde kullanılmak üzere İller bankasından 106.071.360,00 TL. kredi alınmasına konuyla ilgili belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 94

 

İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 13 tonluk arözöz alınması kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 95Ahiler kalkınma ajansında projeler için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 96

 

Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan “Niğde Fuar ve Kongre Merkezi” isimli proje için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 97

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olunması meclis üyelerinden Ertan ALTUNER'in asıl, Sebahattin ECEMİŞ'in yedek üye olarak seçilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 98

 

İlimiz genelinde Bisiklet Yolu yapılması düşünülen güzergahların İmar Planlarına işlenmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 02/08/2019
Karar No : 99

 

Kale çevresinin Kentsel Dönüşüm ve Gelişme alanı ilan edilmesi, kararda belirtilen şerhlerin konulması kabul olundu.