a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Belediye Meclisi 2019 Yılı Eylül Ayı Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2019 TOPLANTISI BİRLEŞİM GÜNDEMİ


 1. 1. Yoklama

 2. 2. Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, 02.08.2019 tarihli Ağustos/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 3. 3. Mahalle olarak bağlanan Fertek Mahallesindeki bazı sokak isimleri ile merkez mahalleleri ile mükerrerlik oluşturduğundan yeni sokak isimleri hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 4. 4. İlimiz Merkez Sarıköprü Mevkii, 591 ada, 108 nolu parsel üzerinde hizmet binası bulunan 22 Sayılı Niğde Tarım Kredi Kooperatifi 20.06.2019 tarih ve 2573 sayılı yazı ile Belediyemize başvurarak kooperatifin 1583 sayılı kanun gereği kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmasından dolayı söz konusu parselin imar durumunun resmi kurum alanından çıkartılarak blok nizam 8 kat (BL-8), ön bahçe mesafesi 5.00m, arka bahçe mesafesi 4.00m, yan bahçe mesafesi 0.00m, yan yoldan çekme mesafesi 4.00m zemin ticari konut alanı olarak plan değişikliği yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 5. 5. İlimiz Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi, 675 ada, 81 nolu parsel sahibi adına vekaleten Murat BALKAŞ  dilekçe ile söz konusu parselin imar durumunun ticaret katında ön bahçe mesafesi 0 m, yan bahçe mesafesi 0 m, arka bahçe mesafesi 0m, konut katlarında ön bahçe mesafesi 0 m, yan bahçe mesafesi 0 m, arka bahçe mesafesi 5 m olacak şekilde blok nizam 8 kat zemin ticari konut alanı olarak plan değişikliği yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 6. 6. İlimiz 18 LIV - 17 LI pafta Sarıköprü Mevkiinde Spor Tesisleri alanının güneydoğusunda bulunan park alanında ekli krokide görüldüğü şekilde plan değişikliği yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 7. 7. Yukarı kayabaşı Mahallesi 320 ada 6 nolu parsel ile 300 ada 25 nolu parseller doğrultusundaki 3 metre genişliğindeki yolun 7 metre genişliğe çıkarılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 8. 8. Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait ilimiz Tepe Mahallesi 91 ada 48 parsel ve mülkiyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Tepe Mahallesi 91 ada 29 parseller üzerinde bulunan mevcut yolun imar planına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 9. 9. Kırbağları Mahallesi 1918 ada 5 ve 8 parsellerin maliki Medirenal Sağlık Ltd.Şti. adına Nuriye DOĞRUÖZ dilekçe ile Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 62 nolu kararına itiraz ederek üst katlarda ticaret alanı kullanımına imkan sağlamak amacıyla ekli imar planı değişikliğinin ada bazlı olması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 10. 10. Mülkiyeti Niğde Belediyesine ait olan İlimiz Kırbağları Mahallesi 1642 ada 30 parsel mevcut imar planında E=2.20 Hmax=50.50 zemin ticari konut alanı olup Büyük Alan Gerektiren Ticaret (BAGT) olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 11. 11. İlimiz Fertek Mahallesi 324 ada 187, 188,189 parsel sahibi Vedat GÖKTEKİN dilekçesi ile imar çapı talebinde bulunulmuş birimimizce inceleme yapılmış olup; söz konusu bölgenin imar planlarının 02/05/2005 tarihinde onaylanmış olan Fertek Belediyesi olduğu döneme dayandığı ve parsellerin Niğde-Bor yolundan ihdas edilmesi gereken alanların çıktığı, yol aksının mevcut duruma göre değişmesi gerektiği durumları tespit edildiğinden; Söz konusu Mahalle sınırları içerisinde yetkinin İl Özel İdaresinde olduğu dönem plan etap sınırları belirlendiği ancak 1 ve 2 nolu revizyon imar planı etaplarına ait planların onaylanmadığı, halen 2005 yılında onaylanan planların kullanıldığı, mevcut planların kentsel ihtiyaçları karşılamadığı tespit edildiğinden, 1 ve 2 nolu planlama etaplarında Revizyon İmar Planı yapılması, akabinde söz konusu bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 12. 12. İlimiz Yağdan Mahallesi 32 ada 38 parsel sahibi Osmanoğulları Elektrikli Ev Aletleri ve Ev Aletleri Tekstil İnşaat Turizm Otelcilik Gıda San. Tic. Ltd. Şti. nin dilekçesi ile parselin imara açılması talebi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 13. 13. Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 18.07.2019 tarih yazısı ile İlimiz Tepe Mevkii 19 KIV pafta sınırları içerisinde kalan 1 adet trafonun verilen koordinatlara göre imar planına yerleştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 14. 14. Niğde Merkez Devlet Bahçeli Bulvarından Akkaya Barajına kadar olan alanda taşkın koruma kanalının imar planlarına işlenmesi  hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 15. 15. Kırbağları Mevkii 1841 ada, 8,9,10 parsellerin bir kısmının sağlık tesisi alanı olarak ayrılması 1849 ada, 15 parselde bulunan sağlık tesisinin zemin ticari konut alanına çevrilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 16. 16. Ahmetpınarı Mevkii 3342 ada, 1 nolu parselde bulunan sağlık tesisi için imar planı değişikliği hazırlanması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 17. 17. Ayka Tüpgaz İnş.29.07.2019 tarih 01173 sayılı dilekçesi ile, Sarıköprü Mevkii, 507 ada, 66 parselin imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 18. 18. Tepe Mahallesi 3493 ada 1 parselde bulunan Sağlık Tesisi alanı ile ilgili imar planı değişikliği yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 19. 19. Şehit Yakup AVŞAR isminin sokak adı olarak verilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 20. 20. Efendibey Mah. Özlem Şirin evlerinde bulunan parka Cumali ERYAMAN isminin verilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 21. 21. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğince İş bitirme belgesi düzenleme ücreti hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 22. 22. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 1. 23. İlimiz ilaçlama hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet en az 23 hp gücünde, 4 zamanlı araç üstü mist blower ilaçlama makinesi alımı hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 1. 24. Belediyemiz zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 8,5 tonluk kamyon ve levha çakma makinesi üst ekipmanı alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 1. 25. İlimiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, çöp kamyonu, kaldırım üstü süpürge aracı, çöp taksi, traktör, kazıcı yükleyici, yol süpürge aracı üst ekipmanı alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 1. 26. Belediyemiz Evlendirme memurluğu nikah işlemleri ücret tarifesinin görüşülüp karara bağlanması.

 1. 27. Belediyemiz itfaiye hizmetleri ücret tarifesinin müzakere ve karara bağlanması.

 2. 28. Dilek ve temenniler.


 3. 29. Kapanış.