a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2019 Eylül Ayı Meclis Kararları

 

 

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2019 TOPLANTISININ 04.09.2019TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 100

Gündemin 2 inci maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin 02.08.2019 tarihli Ağustos/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 101

Mahalle olarak bağlanan Fertek Mahallesindeki bazı sokak isimleri ile merkez mahalleleri ile mükerrerlik oluşturduğundan yeni sokak isimlerinin kararda belirtildiği şekilde tespiti kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 102

İlimiz Merkez Sarıköprü Mevkii, 591 ada, 108 nolu parsel üzerinde hizmet binası bulunan Niğde Tarım Kredi Kooperatifinin arsalarının imar durumunun değiştirilmesi talebinin reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 103

Aşağı Kayabaşı Mahallesi, 675 ada, 81 nolu parsel plan değişikliği yapılması talebinin reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 104

Sarıköprü Mevkiinde Spor Tesisleri alanının güneydoğusunda bulunan park alanında kararda belirtildiği şekilde plan değişikliği yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 105

Yukarı kayabaşı 320 ada 6 nolu parsel ile 300 ada 25 nolu parseller doğrultusundaki 3 metre genişliğindeki yolun 7 metre genişliğe çıkarılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 106

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Tepe 91 ada 48 parsel ve 29 parseller üzerinde bulunan mevcut yolun imar planına işlenmesi için komisyona ek süre verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 107

Kırbağları 1918 ada 5 ve 8 parsellerin maliki Medirenal Sağlık Ltd.Şti. adına Nuriye DOĞRUÖZ dilekçe ile Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 62 nolu kararına itiraz ederek üst katlarda ticaret alanı kullanımına imkân sağlamak amacıyla planı değişikliğinin ada bazlı olması talebinin kararda belirtildiği şekilde uygunluğu hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 108

Mülkiyeti belediyemize ait Kırbağları 1642 ada 30 parsel mevcut imar planında E=2.20 Hmax=50.50 zemin ticari konut alanı olup Büyük Alan Gerektiren Ticaret (BAGT) olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili komisyona ek süre verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 109

Fertek Mahallesi 324 ada 187, 188,189 parsel ile ilgili talep doğrultusunda söz konusu bölgenin imar planlarının 02/05/2005 tarihinde onaylanmış olan Fertek Belediyesi olduğu döneme dayandığı ve parsellerin Niğde-Bor yolundan ihdas edilmesi gereken alanların çıktığı, yol aksının mevcut duruma göre değişmesi gerektiği durumları tespit edildiğinden; Söz konusu Mahalle sınırları içerisinde yetkinin İl Özel İdaresinde olduğu dönem plan etap sınırları belirlendiği ancak 1 ve 2 nolu revizyon imar planı etaplarına ait planların onaylanmadığı, halen 2005 yılında onaylanan planların kullanıldığı, mevcut planların kentsel ihtiyaçları karşılamadığı tespit edildiğinden, 1 ve 2 nolu planlama etaplarında Revizyon İmar Planı yapılması, akabinde söz konusu bölgelerde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.madde uygulaması yapılması talebi ile ilgili, plandaki yolun mevcut yola göre düzenlenmesine ve 1. ve 2. Bölgeye ait diğer düzenlemelerin daha sonra yeniden değerlendirilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 110

Yağdan Mahallesi 32 ada 38 parsel sahibi Osmanoğulları Elektrikli Ev Aletleri ve Ev Aletleri Tekstil İnşaat Turizm Otelcilik Gıda San. Tic. Ltd. Şti. nin parselin imara açılması talebi komisyonca değerlendirilmesi ile talebin reddine ve söz konusu taşınmazın bitişiğinde yer alan 10 metrelik yolun plandan kaldırılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 111

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Tepe Mevkii 19 KIV pafta sınırları içerisinde kalan 1 adet trafonun imar planına yerleştirilmesinin uygunluğu hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 112

Devlet Bahçeli Bulvarından Akkaya Barajına kadar olan alanda taşkın koruma kanalının imar planlarına işlenmesinin uygunluğu hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 113

Kırbağları 1841ada, 8,9,10 parsellerin bir kısmının sağlık tesisi alanı olarak ayrılması 1849 ada, 15 parselde bulunan sağlık tesisinin zemin ticari konut alanına çevrilmesi talebinin uygunluğu hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 114

Ahmetpınarı Mevkii 3342 ada, 1 nolu parselde bulunan sağlık tesisi için imar planı değişikliği hazırlanması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 115

Ayka Tüpgaz İnş.29.07.2019 tarih 01173 sayılı dilekçesi ile, Sarıköprü Mevkii, 507 ada, 66 parselin imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili komisyona ek süre verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 116

Tepe Mahallesi 3493 ada 1 parselde bulunan Sağlık Tesisi alanı ile ilgili imar planı değişikliği yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 117

Şehit Yakup AVŞAR isminin sokak adı olarak verilmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 118

Efendibey Mah. Özlem Şirin evlerinde bulunan parka Cumali ERYAMAN Parkı isminin verilmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 119

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğince İş bitirme belgesi düzenleme ücreti olarak Belge Tutarı 1.000.000 TL ve altındaki işleri için 500 TL, yükleniciden, İş Bitirme Belgesi Belge Tutarı 1.000.000 TL üzerindeki işleri için belge tutarının binde biri oranında ücret alınması hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 120

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (8) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 121

İlimiz ilaçlama hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet en az 23 hp gücünde, 4 zamanlı araç üstü mist blower ilaçlama makinesi alınmasına, konuyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 122

Belediyemiz zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 8,5 tonluk kamyon ve levha çakma makinesi üst ekipmanı alınmasına, konuyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 123

İlimiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, 12 adet çöp kamyonu, 2 adet kaldırım üstü süpürge aracı, 1 adet çöp taksi, 1 adet traktör, 2 adet kazıcı yükleyici, 1 adet yol süpürge aracı üst ekipmanı alınmasına, konuyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 124

Belediyemiz Evlendirme memurluğu nikah işlemleri ücret tarifesi hususunun araştırılıp rapor hazırlanarak meclisimize sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 125

Belediyemiz itfaiye hizmetleri ücret tarifesi hususunun araştırılıp rapor hazırlanarak meclisimize sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 126

İmar İşleri Müdürlüğüce yürütülmekte olan işlemlere esas olmak üzere belirlenen işlemlerden harç alınması hususun araştırılıp rapor hazırlanarak meclisimize sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 127

Sungur Bey Camii restorasyon projesi kapsamında çevre düzenleme çalışmalarının devam edebilmesi için, cami avlu duvarı içerisinde kalan yol boşluğuna rastlayan, Kale Koruma Amaçlı İmar Planında yeşil alan olarak planlı olan bölgenin Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğüne süresiz tahsis edilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 04/09/2019
Karar No : 128

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretinin Tespiti hususunda araştırılıp rapor hazırlanarak meclisimize sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.