a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Belediye Meclisi 2019 Yılı Ekim Ayı Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN
EKİM/2019 TOPLANTISI
BİRLEŞİM GÜNDEMİ


1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, 04.09.2019 tarihli Eylül/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3. Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait ilimiz Tepe Mahallesi 91 ada 48 parsel ve mülkiyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Tepe Mahallesi 91 ada 29 parseller üzerinde bulunan mevcut yolun imar planına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4. Mülkiyeti Niğde Belediyesine ait olan İlimiz Kırbağları Mahallesi 1642 ada 30 parsel mevcut imar planında E=2.20 Hmax=50.50 zemin ticari konut alanı olup Büyük Alan Gerektiren Ticaret (BAGT) olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


5. Ayka Tüpgaz İnşaatın dilekçesi ile, Sarıköprü Mevkii, 507 ada, 66 parselin imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6. Mülkiyeti Niğde Belediyesi’ne ait ilimiz Merkez Yağdan Mevki 764 ada 1 nolu parselin mevcut imar durumu SKT alnıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun ticaret alanı olarak değiştirilmesi ve imar hattının parsel sınırına göre düzenlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7. Mülkiyeti Niğde Belediyesi’ne ait ilimiz Merkez Sarıköprü Mevki 2668 ada 2 nolu parselin mevcut imar durumu BHA dır (üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan nikah salonu yer almaktadır). Söz konusu taşınmazın imar durumunun ticaret alanı olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8. Mülkiyeti Niğde Belediyesine ait ilimiz Merkez Hıdırlık Mevki 3071 ada 3 nolu parselin mevcut imar durumu BHA dır. Söz konusu taşınmazın imar durumun Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9. İlimiz Yukarı Kayabaşı Mahallesi Niğde Valiliği karşısında yer alan İstasyon Caddesi, Paşakapı Caddesi ve Bor Yolu üzerindeki binaların dış cephe düzenlemelerinin (renk, kaplama vb.) Belediyemiz tarafından yaptırılarak ücretlerinin mülk sahiplerinden karşılanmasına yönelik İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10. İlimiz Kumluca Mevkinde yer alan Devlet Hastanesine ait parsele yönelik, imar hattının parsel sınırına göre düzenlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11. Niğde İl Müftülüğü02.09.2019 tarih ve 501655 sayılı yazısı ile; İlimiz Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi mülkiyeti Niğde Belediyesine ait 17 ada 28 parselin Diyanet İşleri Başkanlığı (Müftülük) adına devri hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12. İlimiz Sarıköprü Mevki 532 ada 384 nolu parselin imar durumunun “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13. İlimiz Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi içerisinde yer alan 3508 ada 1 nolu parsel içerisinde yer alan ekli krokideki koordinatlara yerleştirilmiş olan trafonun imar planlarına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

15. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

16. Belediyemiz itfaiye hizmetleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17. Belediyemiz Evlendirme memurluğu nikah işlemleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

18. Niğde Valiliği Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin Uluslararası bilim proje olimpiyatları bilim yarışmasında Türkiye 1. olduklarından Brezilya'da düzenlenecek bilim yarışmasında Türkiye'yi temsil edecekleri yarışmaya kalıtım için gerekli giderlerin karşılanması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

19. İlimiz 51 nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının zam talebi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

20. Belediyemiz Mezarlık İşleri Müdürlüğü ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü kadroları ile ilgili iptal-ihdas hususunun görüşülüp karara bağlanması.

 

21. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi alınması amacıyla İller Bankasından kredi kullanılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

22. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile kurulması uygun görülen Niğde Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis işletmesi adında bütçe içi işletme hususunda İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.

 

23. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun 10. Maddesinde; “Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir” hükmü gereğince, Belediyemizce Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

24. Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıköprü 2668 ada, 2 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin satışı hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

25. Belediyemize ait Yağdan 2063 ada 1 parsel, 24 ada 225 parsel, 43 ada 65 parsel, 2291 ada 7 parsel, kayardı 724 ada, 1 parsel, 729 ada 1 parsel, Sarıköprü 659 ada 1 nolu parsellerin Belediyemizin vergi borcuna istinaden mahsuplaşabilmesi için satış, devir ve trampa işlemleri hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

26. İlimizde kurulması planlanan Kimya İhtisas OSB'nin kuruluşuna katılacak olan belediyemizin 7 hisse oranda katılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

27. Belediyemiz 2020-2024 yılları arası Stratejik Planın görüşülerek müzakere ve karara bağlanması.

 

28. Dilek ve temenniler.

 

29. Kapanış.