a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2019 Ekim Ayı Meclis Kararları

 

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EKİM/2019 TOPLANTISININ 02.10.2019 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 129

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin 04.09.2019 tarihli Eylül/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 130

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait Tepe Mahallesi 91 ada 48 parsel ve mülkiyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Tepe Mahallesi 91 ada 29 parseller üzerinde bulunan mevcut yolun imar planına işlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş geldikten sonra konunun değerlendirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 131

Belediyemize ait Kırbağları 1642 ada 30 parsel zemin ticari konut alanı olup, imar durumunun E:2.20 Hmax:50.50 TAKS:0.60 yapı nizamlı ticaret kullanımı olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 132

Ayka Tüpgaz İnşaatın dilekçesi ile, Sarıköprü Mevkii, 507 ada, 66 parselin imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonuna ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 133

Mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan Mevki 764 ada 1 nolu parselin mevcut imar durumu SKT alnıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun ticaret alanı olarak değiştirilmesi ve imar hattının parsel sınırına göre düzenlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 134

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıköprü Mevki 2668 ada 2 nolu parselin mevcut imar durumu BHA dır (üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan nikah salonu yer almaktadır). Söz konusu taşınmazın imar durumunun ticaret alanı olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakeresi sonucunda bahsi geç en yerin Sosyal ve Kültürel tesis olarak düzenlenmesi kabul olundu.

 


Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 135

Mülkiyeti belediyemize ait Hıdırlık Mevki 3071 ada 3 nolu parselin mevcut imar durumu BHA dır. Söz konusu taşınmazın imar durumun Ticaret Alanı olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 136

İlimiz Yukarı Kayabaşı Mahallesi Niğde Valiliği karşısında yer alan İstasyon Caddesi, Paşakapı Caddesi ve Bor Yolu üzerindeki binaların dış cephe düzenlemelerinin (renk, kaplama vb.) Belediyemiz tarafından yaptırılarak ücretlerinin mülk sahiplerinden karşılanmasına yönelik İmar Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 137

Kumluca Mevkinde yer alan Devlet Hastanesine ait parsele yönelik, imar hattının parsel sınırına göre düzenlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 138

Niğde İl Müftülüğünün yazısı ile; Yukarı Kayabaşı Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 17 ada 28 parselin Diyanet İşleri Başkanlığı (Müftülük) adına devri hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 139

Sarıköprü Mevki 532 ada 384 nolu parselin imar durumunun “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakeresi sonrasında komisyon raporunun reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 140

Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi içerisinde yer alan 3508 ada 1 nolu parselde yer alan toplamda 3 adet trafonun imar planlarına işlenmesi kabul olundu.Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 141

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 142

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (20) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 143

Belediyemiz itfaiye hizmetleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 144

Belediyemiz Evlendirme memurluğu nikah işlemleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 145

Niğde Valiliği Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin Uluslararası bilim proje olimpiyatları bilim yarışmasında Türkiye 1. olduklarından Brezilya'da düzenlenecek bilim yarışmasında Türkiye'yi temsil edecekleri yarışmaya kalıtım için gerekli giderlerin karşılanması hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 146

İlimiz 51 nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının zam talebinin incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 147

Belediyemiz Mezarlık İşleri Müdürlüğün iptali ile Kentsel Tasarım Müdürlüğünün ihdası kabul olundu.


Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 148

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi alınması amacıyla Özel ve Kamu Finans kuruluşları, İller Bankası Kredisi yoluyla 10 milyon tl.sı kredinin alınmasına, kredi işlemleri ile ilgili protokol ve sözleşmelerinin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 149

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile kurulması uygun görülen Niğde Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis işletmesi adında bütçe içi işletme hususunda İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 150

Belediyemizce alınacak, Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 151

Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıköprü 2668 ada, 2 parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin satışı hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 152

Belediyemize ait Yağdan 2063 ada 1 parsel, 24 ada 225 parsel, 43 ada 65 parsel, 2291 ada 9 parsel, kayardı 724 ada, 3 parsel, 729 ada 1 parsel, Sarıköprü 659 ada 1 nolu parsellerin Belediyemizin vergi borcuna istinaden mahsuplaşabilmesi için satış, devir ve trampa işlemleri hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 153

İlimizde kurulması planlanan Kimya İhtisas OSB'nin kuruluşuna katılacak olan belediyemizin, Kimya İhtisas OSB'ye katılınılmasına, 7 kişi ile %47 (Katılım payı) hisse olarak temsil edilmesine, %47 hisseye karşılık ( 2019 yılı 1 kişi için 141.633,73.Tl) toplamda 991.436.11 katkı payının ödenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 154

Enerji verimliliğinin sağlanması amacı ile İlimiz içme suyu ile ilgili izleme ve yönetim sisteminin kurulmasına, en fazla 9 yıl süre ile enerji tasarruf oranı üzerinden gelir paylaşım modeli ile işletilmesi, konunun 2886 sayılı devlet ihale kanunun ilgili maddeleri gereğince yapılması, yine konuyla ilgili bütün iş ve işlemler hususunda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 02/10/2019
Karar No : 155

Belediyemiz 2020-2024 yılları arası Stratejik Planı kabul olundu.