a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Asansör Periyodik Kontrolleri için A Tipi Muayene Kuruluşları

 

 

                                                                          DUYURU

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre;

 

NİĞDE BELEDİYE Başkanlığımızca mücavir alan sınırlarımız içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrol muayenesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilmiş A Tipi muayene Kuruluşu yetkilendirilecektir.

 

İlgililerin 15/11/19 tarih, saat 17:30 ‘ e kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Başkanlığımız İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

İSTENİLEN BELGELER:

1)      Akreditasyonun belgeleri

2)      Periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde düzenlenmiş olan mesleki ve mali sorumluluk sigorta poliçesi

3)      Periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan teçhizat listesi

4)      Bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı teknik yönetici ve muayene elemanı listesi