a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN KASIM/2019 TOPLANTISININ 

06.11.2019 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ


 

1. Yoklama

 

2. Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, 02-18.10.2019 tarihli toplantılarında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3. Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait ilimiz Tepe Mahallesi 91 ada 48 parsel ve mülkiyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Tepe Mahallesi 91 ada 29 parseller üzerinde bulunan mevcut yolun imar planına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4. Ayka Tüpgaz İnşaatın dilekçesi ile, Sarıköprü Mevkii, 507 ada, 66 parselin imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

5. Mülkiyeti Belediyemize ait Kırbağları 451 ada 9 nolu parselin mevcut imar durumu BHA olup Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, söz konusu taşınmaza tenis kortu yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı adına süresiz tahsis edilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6. İlimiz Fertek Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden Arıtma Tesisinin ekli krokide yer alan koordinatlarda yer alacak biçimde imar planlarına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7. Sarıköprü Mevki 590 ada 114 parselin mevcut imar durumu bir kısmı zemin ticari konut kullanımında kalırken, büyük bir kısmı yolda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazı da içine alan bölgede gerekli imar planı düzenlemesinin yapılması ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8. Kırbağları Mevki 136 ada 96 nolu parselin mevcut imar durumu bir kısmı SKT alanı iken bir kısmı yolda kalmaktadır. Söz konusu taşınmazı da içine alan bölgede gerekli imar planı düzenlemesinin yapılması ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9. Sarıköprü Mevki 79 ada 2, 3 ve 10 nolu parselin mevcut imar durumu plansız alanda olup, Söz konusu taşınmazı da içine alan bölgede gerekli imar planı düzenlemesinin yapılması ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10. Belediyemiz Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 189 nolu kararıyla ilimiz Merkez ilçe Kırbağları Mevki 1824 ada 6 nolu parselin karşısında yer alan park alanına yerleştirilen trafonun, yerinde yerleştirilmesi sırasında park alanının ortasına denk gelmesi sonucu tarfonun ekli krokideki koordinatlara çekilmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11. Belediye Meclisinin 01.04.2011 tarihli ve Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2011 tarih 2864 sayılı kararıyla onaylanan Sırali Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planının revize edilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12. Belediye Meclisinin 04.03.2011 tarih ve 38 nolu ile Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.02.2011 tarih 2865 sayılı kararıyla onaylanan Cullaz Sokak Revizyon Uygulama İmar Planının revize edilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13. İlimiz Tepe Mahallesinde yer alan sit sınırının; 28/11/2017 tarih ve 14358 sayılı Bakanlık Oluru ile revize edilmesi üzerine sit sınırı dışında kalan taşınmazlara yeni bir plan yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14. Kayardı Mevki, Kayardı Kent Park Projesinin güneyine 2 etap park projesi yapılması planlandığından, bölgenin imar durumunun Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

15. Eskisaray Mahallesi 3474 ada 1 nolu parselin mevcut imar durumu “Özel Yurt ve sosyo-kültürel tesis alanı” olup mülkiyeti Diyanet Vakfına aittir. Söz konusu Vakıfın, parselin imar durumunun “Resmi Kurum” alanı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

16. İlimiz Tepe Mahallesi 2436 ada 1, 2, 5 ve 6 nolu parsellerin mevcut imar durumu E:2.00 Hmax:50.50 konut kullanımı olup, Söz konusu taşınmaz maliklerinin taşınmazlarının imar durumunun “İbadet Tesisi” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17. İlimiz Şehitler Mahallesi, mahalle sınırlarının “Kemali Ümmiye Caddesi sağ tarafı, Dispanser ve Kooperatif Sokağının Şehitler Mahallesinden alınıp Yenice Mahallesine verilmesi, Yeşilburç Caddesi Dörtayak Camii ilerisindeki Mezgit Önü Sokağın sağ tarafının Yenice Mahallesinden alınıp Çıldır 1 Sokağa bağlanarak Şehitler mahallesine verilmesi, Suat Baykal Caddesi Bekir Özel Sokaktan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarına bağlanması ve Efendibey Mahallesinden alınıp Şehitler Mahallesine verilmesi” ne yönelik düzenlemelerin yapılarak mahalle sınırının yeniden belirlenmesini Şehitler Mahallesi muhtarı Fatih KILIÇ 28.09.2019 tarih ve 203133 sayılı dilekçesi ile talep etmekte olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


18. İlimiz Hıdırlık Mevki 55 ada 309 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 konut alanı olup taşınmazın 5 metre derinliğinde toplamda 109 m2 lik yola terki bulunmakta olduğu, Terkten sonra vatandaşın çekme mesafesi bırakması durumunda parsel yapılaşmaya uygun olmamaktadır. Bu sebeple taşınmaz malikinin dilekçesi ile taşınmazının güneyinde bulunan yolun kapatılarak taşınmazına dahil edilmesini talebi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

19. İlimiz Yağdan Mahallesi 2757 ada 5 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.00 Hax:18.50 BAGT kullanımıdır. Söz konusu taşınmaz maliki dilekçesi ile taşınmazının bu şekilde yapılaşmaya uygun olmadığı gerekçesiyle taşınmazının doğusunda yer alan 12 metrelik yolun kapatılarak taşınmazına dahil edilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

20. 2 Eylül 2019 tarihinde Öğretmenler Okulu 4 Sokakta gerçekleşen Sibel ÇETİNEL’e yönelik olay sebebiyle söz konusu sokağın isminin Sibel ÇETİNEL Sokak olarak değiştirilmesini bu tür olaylara yönelik Belediye içerisinde bir birim kurulmasını 11.9.2019 tarih ve 202555 sayılı dilekçesi ile CHP Meclis Üyesi Erdal AYDOĞAN talep etmekte olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

21. İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 2051 ada 1 parselde yer alan karakol alanı ile ilgili gerekli düzenlemenin yapılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

22. İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


23. Belediyemiz Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 107 nolu Belediye Meclis Kararıyla onaylanan plan değişikliğine Medirenal Sağlık Ltd. Şti’ye vekaleten Nuriye DOĞRUSÖZ verilen yükseklik nedeniyle inşaat alanı hakkının kullanılamadığı gerekçesiyle itiraz etmekte olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

24. Belediyemiz Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 103 nolu Belediye Meclis Kararıyla reddedilen plan değişikliğine 27.09.2019 tarih ve 203140 sayılı dilekçesi ile Murat BALKAŞ itiraz etmekte olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


25. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 


26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 


27. Belediyemiz 2020 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2020 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin müzakeresi.

 

28. Mülkiyeti Belediyemize ait Hıdırlık mevkii 2268 ada 27 ve 28 nolu parsellerin kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

29. Mülkiyeti Belediyemize ait Hıdırlık mevkii 2268 ada 18-19-25 ve 26 nolu parsellerin 9 yıllığına kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

30. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 2 adet çöp toplama araçları ile ilgili Kamu Hizmetine tahsisli olduğu ve tahsisin kabulü öle haczedilemez yönünde karar alınması hususunun müzakeresi.

 

31. İlimiz 51 nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının zam talebi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

32. Belediyemizce Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına üye olunması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 


33. Belediyemiz birimlerinden Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev ve yetkilerinin müzakere ve karara bağlanması.

 


34. Belediyemiz memurları ile Belediye Başkanlığı arasında sosyal denge sözleşmesi yapılması için yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanmasıdır.

 


35. Dilek ve temenniler.

 


36. Kapanış.