a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2019 Kasım Ayı Meclis Kararları

 

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN KASIM/2019 TOPLANTISININ 06.11.2019 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 157

Gündemin 2 inci maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin 02-18.10.2019 tarihli toplantılarında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 158

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait ilimiz Tepe Mahallesi 91 ada 48 parsel ve mülkiyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Tepe Mahallesi 91 ada 29 parseller üzerinde bulunan mevcut yolun imar planına işlenmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 159

Ayka Tüpgaz İnşaatın dilekçesi ile, Sarıköprü Mevkii, 507 ada, 66 parselin imar planı değişikliği yapılması talebinin reddi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 160

Belediyemize ait Kırbağları 451 ada 9 nolu parselin tenis kortu yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı adına süresiz tahsisinin yapılması için, vaziyet planın gelmesinden sonra konunun değerlendirilmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 161

Fertek Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden Arıtma Tesisinin ekli krokide yer alan koordinatlarda yer alacak biçimde imar planlarına işlenmesi halihazır çalışmasının tamamlanmasının akabinde imar planının hazırlanmasının uygunluğuna hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 162

Sarıköprü Mevki 590 ada 114 parselin içine alan bölgede gerekli imar planı düzenlemesinin yapılması hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 163

Kırbağları 136 ada 96 nolu parselide içine alan bölgede gerekli imar planı düzenlemesinin yapılması ile ilgili İmar Komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 164

Sarıköprü 79 ada 2, 3 ve 10 nolu parselin mevcut imar durumu plansız alanda olup, Söz konusu taşınmazı da içine alan bölgede gerekli imar planı düzenlemesinin bölgeye yönelik kurum görüşlerinin tamamlanmasının akabinde konunun değerlendirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 165

Kırbağları 1824 ada 6 nolu parselin karşısında yer alan park alanına yerleştirilen trafonun, yerinde yerleştirilmesi sırasında park alanının ortasına denk gelmesi sonucu trafonun ekli krokideki koordinatlara çekilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 166

Sırali Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planının revize edilmesi Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygunluk görüşü alınmak şartıyla uygunluğu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 167

Cullaz Sokak Revizyon Uygulama İmar Planının revize edilmesi, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygunluk görüşü alınmak şartıyla uygunluğu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 168

Tepe Mahallesinde yer alan sit sınırının dışında kalan taşınmazlara yeni bir planın kurum görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 169

Kayardı Kent Park Projesinin güneyine 2 etap park projesi yapılması planlandığından, bölgenin imar durumunun Rekreasyon Alanı olarak belirlenmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 170

Diyanet vakfına ait Eskisaray Mahallesi 3474 ada 1 nolu parselin “Resmi Kurum” alanı olarak değiştirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 171

Tepe Mahallesi 2436 ada 1, 2, 5 ve 6 nolu parsellerin imar durumunun “İbadet Tesisi” olarak değiştirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 172

İlimiz Şehitler, Yenice ve Efendibey mahalle sınırları hususundaki düzenlemelerin ilimiz tüm mahallelerini kapsayan geniş çaplı bir rapor hazırlanması akabinde değerlendirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 173

Hıdırlık Mevki 55 ada 309 nolu parselin kararda belirtilen yapılaşmaya uygun olması için taşınmazının güneyinde bulunan yolun kapatılarak taşınmazına dahil edilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 174

Yağdan 2757 ada 5 nolu parselin kararda belirtilen yapılaşmaya uygun olması için taşınmazının doğusunda bulunan yolun kapatılarak taşınmazına dahil edilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 175

2 Eylül 2019 tarihinde Öğretmenler Okulu 4 Sokakta gerçekleşen Sibel ÇETİNEL’e yönelik olay sebebiyle söz konusu sokağın isminin Sibel ÇETİNEL Sokak olarak değiştirilmesi talebi konuya yönelik uygun bir yapıya söz konusu ismin verilmesinin uygun olacağı sebebiyle talebin reddi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 176

Aşağı Kayabaşı Mahallesi 2051 ada 1 parselde yer alan karakol alanının, “Resmi Kurum” alanı, 2440 ada 1 parselin ise (Karakol) alanı olarak değiştirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 177

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Gazeteci İsmet Sayın Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde gerekli düzenlemelerin ekli kroki doğrultusunda yapılması kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 178

Belediye Meclis Kararıyla onaylanan plan değişikliği nedeniyle inşaat alanı hakkının kullanılamadığı gerekçesiyle yapılan itirazın kararda belirtildiği şekilde kabulü kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 179

ilimiz Merkez 675 ada 81 Parsele Ait Plan Değişikliğine İtirazın reddi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 180

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (13) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 181

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetleri ücret tarifesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 182

Belediyemiz 2020 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2020 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin tetkiki ve rapor hazırlanması bakımından Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 183

Belediyemize ait Hıdırlık mevkii 2268 ada 27 ve 28 nolu parsellerin kiraya verilmesinin reddi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 184

Belediyemize ait Hıdırlık mevkii 2268 ada 18-19-25 ve 26 nolu parsellerin 9 yıllığına kiraya verilmesinin reddi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 185

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 2 adet çöp toplama araçları ile ilgili Kamu Hizmetine tahsisli olduğu ve tahsisin kabulü ile haczedilemez hususu kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 186

İlimiz 51 nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının zam talebi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 187

Belediyemizce Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına üye olunması ile yedek üye olarak Mikail AKSUNGUR'un katılması, konuyla ilgili bütün iş ve işlemler hususunda da Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 188

Belediyemiz birimlerinden Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev ve yetkileri ve teşkilat şeması kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 189

Belediyemiz memurları ile Belediye Başkanlığı arasında sosyal denge sözleşmesi yapılması hususunda yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 190

Yukarı Kayabaşı 408 ada 7 nolu parselin mevcut imar durumu Park Alanıdır. Taşınmaz maliki taşınmazının Belediyeye ait başka bir arsa ile takas edilmesi ile ilgili yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 191

Hıdırlık Mevki 55 ada 456 parselin mevcut imar durumu Resmi Kurum Alanıdır. 55 ada 356 parselin ifraz edilmesinden sonra oluşacak olan, 5000 metrekare büyüklüğünde 30 metrelik yola bakan parsel ile 55 ada 456 parselin takas edilmesi ile ilgili yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 06/11/2019
Karar No : 192

Ahmetpınarı Mevkii ekli krokide gösterilen koordinatlar içerisinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için, taşınmazın Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü adına 10 yıl süreyle tahsis edilerek, konuyla ilgili Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.