a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN ARALIK/2019 TOPLANTISININ

04.12.2019 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

1- Yoklama

 

2- Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, 06.11.2019 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3- Belediyemiz Meclisinin 04/09/2019 tarih ve 113 nolu kararıyla onaylanan 1841 ada 8, 9, 10 parseller ile 1849 ada 15 nolu parsele yönelik plan değişikliğine 02.10.2019 tarih ve 203304 sayılı dilekçe ile MHP Meclis üyeleri itiraz etmektedir. Ayrıca Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince meclis kararlarının hukuka uygunluğunu denetlemek üzere oluşturan komisyonca söz konusu plan değişikliği uygun görülmemiş olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


4- Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü yazı ile, ilimizde ve barınakta ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanların gömülmesi için meskenlerden uzak bir bölgede yer tahsisi edilmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


5- İlimiz Ahmetpınarı Mevkii 121 ada 14 ve 15 nolu parselin mevcut imar durumu plansız alandır. Söz konusu taşınmazlar maliki dilekçe ile taşınmazlarının imara açılması talepleri ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


6- İlimiz Yağdan Mevkii 441 ada 14 parselin mevcut imar durumu park ve yol alanında olup, söz konusu taşınmaza yönelik imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


7- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince meclis kararlarının hukuka uygunluğunu denetlemek üzere oluşturan komisyonca 02.10.2019 tarih ve 133 sayılı Belediye Meclis kararı(Yağdan Mevki 764 ada 1 nolu parselin mevcut imar durumu SKT alnıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun ticaret alanı olarak değiştirilmesi ve imar hattının parsel sınırına göre düzenlenmesi) uygun bulunmamış olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


8- Fertek Mahallesi 1. Ve 2. Etap onaylanmamış planların yapılması ve yine yapılmamış olan bölgelerde 18. Madde uygulamalarının tamamlanması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


9- İlimiz Hıdırlık Mevki 2954 adanın mevcut imar durumu Küçük Sanayi Alanı olup ada içerisinde yapılmış olan 18. Madde uygulaması sonucu oluşturulan parsellerden 35 nolu parselin yapılaşmaya elverişli olmaması sebebiyle ada içerisinde yeni bir plan ve akabinde 18. Madde uygulaması yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


10- İlimiz Sarıköprü Mevki 2638 ada 3 nolu parselde yer alan Ulu Cami ile 2640 ada 7 parselde yer alan Eğitim Tesisi arasındaki boş alanda gerekli düzenlemenin yapılarak Eğitim Tesisine dahil edilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


11- İlimiz Kırbağları Mahallesinde devam eden çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek adına bölge genelinde imar planına ek bir vaziyet planının hazırlanması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


12- Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait ilimiz Ahipaşa Mahallesi 362 ada1 nolu parselin mevcut imar durumu B-6 yapı nizamlı zemin ticari konut kullanımıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun arka bahçeden 1 metre çekme mesafesi bırakılmak üzere BL-6 yapı nizamlı TİCK olarak değiştirilmesini İl Özel İdaresi talep etmekte olup, konuyla ilgili ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


13- İlimiz Yağdan Mevki 3245 ada 7 parsele yönelik, Belediyemiz Meclisinin 05/08/2016 tarih ve 84 nolu kararıyla onaylanan plan değişikliği Aksaray İdare Mahkemesinin 2018/842 Esas ve 2019/652 Karar Nolu Kararıyla iptal edilmesi üzerine, taşınmaz üzerinde plan yapılması hususundaki taleple ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


14- İlimiz Aşağı kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ilişkin Belediyemiz Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 87 nolu kararıyla onaylanan plan değişikliği Aksaray İdare Mahkemesinin 19/09/2019 tarih 2019/279 Esas 2019/731 Karar Nolu kararıyla iptal edilmiş olup konuya yönelik gerekli kararın alınması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


15- İlimiz Kent Bütünü Plan Notlarının asma katlar ile ilgili 34. Maddesinde geçmekte olan “Plan kararlarına aykırı olmamak kaydıyla, konut altı ticaret alanları ile ticari alanlarda asma kat yapılması halinde, zemin kat yüksekliği en fazla 7 m uygulanabilir…” ibarenin “Plan kararlarına aykırı olmamak kaydıyla, konut altı ticaret alanları ile ticari alanlarda asma kat yapılması halinde, zemin kat yüksekliği en fazla 5,5 m uygulanabilir…” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


16- Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.


17- Kemerhisar belediyesine ait hizmet aracının belediyemizce satın alınması ile Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

18- Kale koruma amaçlı imar planı kapsamında yapılması düşünülen kentsel dönüşüm ve yenileme projesinin uygulanabilmesi amacıyla ilgili kanunlar gereğince kamulaştırma kararının alınması ile toki ile sözleşme yapılması, belirtilen gayrimenkullerin kamulaştırılması, toki de bulunan konutlar ile karşılıklı mahsuplaşma yapılması hususunda yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.


19- Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan kent mobilyalarının (Reklam Panoları) ihale kanunu doğrultusunda 10 yılı kadar kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.


20- İlimiz Arı Yetiştiriciler Birliğinin belediyemize ait Hıdırlık 57 ada, 131 parsel içerisinde 4.013.09 M² alanı birlik hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi veya kiralaması hususundaki taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.


21- Belediyemiz 2019 mali yılı gider bütçesi içerisinde yer alan müdürlükler arası aktarmaların müzakere ve karara bağlanması.


22- Efendibey Mah. bulunan Niğde Muradiye Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağış talebinin müzakere ve karara bağlanması.


23- DSİ tarafından işletilen ilimiz gebere barajı sulama tesisi, park ve rekreasyon alanının devir alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.


24- Mimari Estetik komisyonunun çalışma yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması.

 

25- Belediyemiz 2020 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2020 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere ve karara bağlanması.

 

26- Dilek ve temenniler

 

27- Kapanış.