a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN OCAK/2020 TOPLANTISININ 03.01.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

1-Yoklama.

 

2-Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin, 04.12.2019 tarihli Aralık/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3- Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4- Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.

 

5- Belediyemiz hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin çalışma süre ve ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.

 

6- İlimiz Hıdırlık Mevki 2954 adanın mevcut imar durumu Küçük Sanayi Alanı olup ada içerisinde yapılmış olan 18. Madde uygulaması sonucu oluşturulan parsellerden 35 nolu parselin yapılaşmaya elverişli olmaması sebebiyle ada içerisinde yeni bir plan ve akabinde 18. Madde uygulaması yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7- İlimiz Sarıköprü Mevki 2638 ada 3 nolu parselde yer alan Ulu Cami ile 2640 ada 7 parselde yer alan Eğitim Tesisi arasındaki boş alanda gerekli düzenlemenin yapılarak Eğitim Tesisine dahil edilmesi ile ilgili kurum görüşüne istinaden tanzim edilen İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8- İlimiz Merkez ilçe Yağdan Mevki 3245 ada 7 parsele yönelik, Belediyemiz Meclisinin 05/08/2016 tarih ve 84 nolu kararıyla onaylanan plan değişikliği Aksaray İdare Mahkemesinin 2018/842 Esas ve 2019/652 Karar Nolu Kararıyla iptal edilmesi üzerine taşınmaz üzerinde plan yapılması ile ilgili kurum görüşlerine istinaden tanzim edilen İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9- Medaş'ın talebi ile İlimiz Merkez ilçe Fertek Mahallesi 245 ada 15 nolu parselin güneyinde yer alan parka ekli koordinatlardaki trafonun işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10- Belediyemiz Meclisinin 06/11/2019 tasrih ve 162 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan 590 ada 114 nolu parsele ilişkin plan değişikliğine, 590 ada 113 nolu yapı malikleri adına apartman yöneticisinin itirazına istinaden tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11- Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

12- Niğde Eğitim Gıda Turizm San.ve Tic.A.Ş.nin talebi doğrultusunda, aktif ve pasifi ile bedelsiz,şartsız,koşulsuz olarak hibe edilen şirketin kabul edilmesi, sermayesinin belirlenmesi, şirket ortaklarının hisse oranlarının belirlenmesi ve bu hususta yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.13-Belediyemizin yürüttüğü kamu hizmetlerinin aksamaması açısından, proje karşılığında borçlanma yoluyla elde edilen gelirlerin şartlı bağışların ve Belediyemiz tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri ile İller Bankası payının yatırıldığı hesaplarımıza kamu yararına tahsis şerhi konulmasının müzakere ve karara bağlanması.


14- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminali kira işletmecisi Niğde Terminal İşletmeciliği Taş.Turz.İnş.Pet.Ürn.San.Tic.Ltd.Şti.nin, Niğde İlçe otobüslerinin (Altunhisar,Bor,Çamardı,Çiftlik,Ulukışla) terminale giriş çıkış yapmaları hususundaki talebinin müzakere ve karara bağlanması.


15- Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliğinin “Komisyon Oluşumu” başlığı altındaki 5. maddesinde geçmekte olan üye sayısı hususunun görüşülüp karara bağlanması

 

16- Dilek ve Temenniler17-Kapanış.