a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN ŞUBAT/2020 TOPLANTISININ 05.02.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

1.Yoklama


2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Ocak/2020 toplantısının 03.01.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.


3.Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin fazla çalışma ücretleri hususunun müzakere ve karara bağlanması.


4.Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığının yazısı ile taksimetre raiçlerinden indi-bindi tarifesinin yetersiz olduğu ve yükseltilmesi hususundaki taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.


5.Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme alanı ile ilgili 03.01.2020 tarihli meclis kararında 631 adada yazılan parsellerin, 633 ada olarak düzeltilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.


6.İlimiz Merkez mahalle muhtarlarına bilgisayar verilmesi ile ilgili Muhtarlar Derneğinin 27.12.2019 tarih ve 206205 sayılı taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.


7.Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminali kira işletmecisi Niğde Terminal İşletmeciliği Taş. Turz. İnş. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.nin, Niğde İlçe otobüslerinin (Altunhisar,Bor,Çamardı,Çiftlik,Ulukışla) terminale giriş çıkış yapmaları talepleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

8.Belediyemizin SGK il müdürlüğüne bulunan prim borçlarına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan 2490 ada, 5,6,7,8 nolu parseller, Tepe Mah. 3338 ada, 3 parsel, Sarıköprü 2668 ada 5 parsellerin devir edilebilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.


9.Mülkiyeti Belediyemize ait şehirlerarası otobüs terminalinin kira bedeli hususunun müzakere ve karara bağlanması.

10.Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarihli oturumunda görüşülen işgal harçları ile ilgili yerli pazar üreticilerinden ve diğer pazar esnaflarından alınan işgal harçlarının M² bedellerinin görüşülerek karara bağlanması.


11.Belediyemiz Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 158 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Tepe Mahallesi 91 ada 48 nolu parsel ile ilgili plan değişikliğine 05.12.2019 tarih ve 19070252 sayılı yazı ile itiraz eden Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün itirazına istinaden tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

12.Valilik Makamınca Belediye Meclis kararlarını denetlemek üzere kurulan komisyonunca, Belediyemiz Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 163 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Kırbağları Mevkii 136 ada 96 nolu parsel ile ilgili plan değişikliği uygun bulunmamış olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


13.Valilik Makamınca Belediye Meclis kararlarını denetlemek üzere kurulan komisyonunca, Belediyemiz Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 166 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Sırali Mahallesi imar planı ile ilgili hazırlanan plan çalışması uygun bulunmamış olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


14.Valilik Makamınca Belediye Meclis kararlarını denetlemek üzere kurulan komisyonunca, Belediyemiz Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 173 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Hıdırlık Mevkii 55 ada 309 nolu parsel ile ilgili plan değişikliği uygun bulunmamış olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


15. Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 206 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan plan notu ile ilgili değişikliğe 30.12.2019 tarih ve 206317 sayılı dilekçesi ile itiraz eden Cem UZUN ve Ferit AYDOĞAN'ın itirazlarına istinaden tanzim edilen imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

16.Belediyemiz Meclisinin 04/08/2017 tarih ve 68 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Aşağıkayabaşı Mahallesi 3014 ada 3,4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgedeki 2 metrelik çekme mesafesinin iptal edilmesi ile ilgili plan değişikliğini; Aksaray İdare Mahkemesi’nin 2018/6 Esas sayılı dosyasıyla açılan davada mahkeme 09/10/2019 tarih ve 2019/813 Karar nolu kararı değişikliğin iptaline karar vermiş olup, konuyla ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


17.İlimiz Yağdan Mevkii 1102 ada 11 nolu parselin mevcut imar durumu İbadet Tesisidir. Söz konusu ibadet tesisine ait ifraz hattını ekli krokide gösterilen şekilde değiştirilmesi hususunda 26.12.2019 tarih ve 206143 sayılı dilekçesi ile Diyanet Vakfı adına Yusuf ŞABANOĞLU'nun talebi ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


18.Devlet Demiryollarına ait Yağdan Mevkii’nde yer alan üstgeçit projesinin imar planlarına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.


19.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.


20.Dilek temenniler


21.Kapanış