a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

NİĞDE BELEDİYESİNİN 2 MART 2018 TARİHLİ  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         : 59

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin Şubat/2018 toplantısının 02.02.2018 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         : 60

 

             İlimiz  Şahinali Mahallesi 1565 ada, 9 parselin E:2.50 Hamax:50.50 ticaret+konut alanı, 1566 ada 9.10.12 parsellerin resmi kurum alanı, 1572 ada 24 parselin AVM alanı, 1572 ada 3 parselin pazar alanı ve otopark alanı olarak düzenlenmesinin uygunluğu  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         : 61

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait Kumluca Mevkii 202 ada 4 parselin sağlık tesisi yapılmak  üzere Sağlık Bakanlığına  tahsisinin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         : 62

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (10) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         : 63

 

           İlimiz Belediyemiz çalışmaları dahilinde, Ahiler Kalkınma Ajansına sunulan projeler için bütün iş ve işlemleri yapmak, protokolleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetkisi verilmesi hususu  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         :64

 

        Mülkiyetleri Hazineye ait Hıdırlık Mevki 55 ada 517, 522 ve 538 nolu parsellerin Polis Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına tahsisinin yapılabilmesi için, mevcut imar durumunun “Resmi Kurum” olarak değiştirilmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         : 65

 

            Hıdırlık Mevkinde  yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan sokak ve caddelere isim verilmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/03/2018

Karar No         : 66

 

           İlimiz Çayır Mahallesi 402 ada 1 parselde kayıtlı üzerinde mevcutta var olan 5 Şubat Stadı ile 75. Yıl Spor Salonu bulunan taşınmaza ait alınmış olan imar durum belgesinde yola terk ve yoldan ihdas işlemlerinin yapılması gerektiği tespit edilmiş olup bu doğrultuda fark olarak çıkan 241.22 m2ihdas bölgesinin Spor Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devrinin yapılması  hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.