a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Yılı Nisan Ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 6 NİSAN 2018 TARİHLİ  TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 67

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin Mart/2018 toplantısının 02.03.2018 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No          : 68

 

             Yıllık faaliyet raporunun okunup, müzakere ve ibrası tasvip  olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No          : 69

 

          Belediye Encümen Üyeliklerine;

    1- Harun DİKİCİ

    2- Murat DEMİR

    3- İdris BAYRAM

              Diğer komisyonların mahalli idareler seçimine kadar ve komisyon üyelerinin 4 üyeden oluşması oybirliğiyle kabulüne müteakip seçimlere devam edildi.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No          : 70

 

Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliklerine; 

1- Ümmügülsüm DOĞAN

2- Öznur AKBULUT

3- Aslan GEZİCİ

4- Mehmet Tamer ANIK

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No          : 71

 

           İmar Komisyon Üyeliklerine;

     1- Nevzat BALOĞLU,

     2- Hamdi ARUK,

     3- Sebahattin ECEMİŞ,

     4- Murat SOYAK

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No          :72

 

          Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyon Üyeliklerine;  

            1- Ahmet TACİROĞLU

            2- Mustafa KARACA

            3- Muammer ATAÇ

            4- Rıfkı URLU

 

 

 

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No          : 73

 

            Kadın- Erkek Eşitlik Komisyon Üyeliklerine;

                1- Ümmügülsüm DOĞAN

                2- Ali ERDOĞAN

                3- Muammer ATAÇ

                4-Suat BAŞKAL

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 74

 

               Sarıköprü  3163 ada 11 parselin zemin ticari konut alanı olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 75

 

               Yukarı Kayabaşı  3013 ada 1 parselin imar hattının mevcutta ki yola göre düzenlenmesi hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 76

 

            Hıdırlık 897 ada 15 parsel malikinin parselinin yolda kalan kısmını satın alarak tapusunu yenilediğini,  daha sonra yapılan imar planı değişikliği ile tekrar yola terkinin çıktığını ve mağduriyetinin giderilmesi  ile ilgili imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 77

 

          ODTÜ Koleji ve çevresi, Yağdan 2138 ada, 6 parselle ilgili  imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 78

 

Sarıköprü mevkiinde  Anaokulu yapılması maksadıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekli krokide gösterilen ve mevcut durumu otopark olan alanın eğitim tesisi alanına dönüştürülmesi hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 79

 

            Sarıköprü  687 ada 396 parselde yer alan Hilal Yapı Kooperatifi’ne ait imar adası içerisinde imar adası sınırının değiştirilmesi hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 80

 

            Enerya Kapadokya Gaz şirketinin ekteki koordinatlar üzerine standart tip kabinli regülatörün montajlarının başlayabilmesi için izin verilmesi hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 81

           ilimiz kent bütünü plan notlarının sığınaklarla alakalı 55. Maddesinin düzenlemeden önceki ilk haline dönmesi ile ilgili imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 82

 

İlimiz kent bütünü plan notlarının  merdiven ve gerekiyorsa asansör, hidrafor odası, enerji odası, sığınak ve jeneratör ibaresinin eklenmesi ile ilgili imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 83

 

Yağdan Mevki 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2487, 2485 nolu adaları içine alan bölgede gerekli plan değişikliği hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 84

 

Hazineye ait Hıdırlık  55 ada 517, 522 ve 538 nolu parsellerin “Resmi Kurum” olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 85

 

Hıdırlık Mevki yapımı devam eden Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan sokak ve caddelere isim verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 86

 

Çayır Mahallesi 402 ada 1 parselde kararda belirtilen ihdas bölgesinin Spor Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devri hususundaki Plan ve Bütçe komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 87

 

Aşağı Kayabaşı Mah. 675,676,598,599 adalarda yapılan imar plan tadilatına ait itirazlar hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 88

 

            Kumluca 202 ada ile 134 ada 1 nolu parsel önünden geçen kapatılmış olan yolun Sağlık Bakanlığına tahsisinin incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 89

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (8) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 90

 

Belediye Kanununun 67.maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, Temizlik işleri araç kiralama temininin yapılması kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 91

 

Hıdırlık  594  parsel ve 3334 ada 1 parselde dükkanlar ile Eski Sanayi Sitesi olarak adlandırılan sanayi dükkanlarının  kamulaştırma kanuna göre  kamulaştırma, takas ve trampa yapılması için yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 92

 

Belediyemize ait  yüzme havuzunda 1 aylık (8 seans) yetişkin kursu için kayıt ücretimiz 100,00.-TL’.  1 aylık (8 seans)  çocuk kursiyerlerimiz için kayıt ücreti 75,00.-TL  olup. Yüzme havuzunda açılacak olan özel kurslar içinde aynı ücretlerin geçerli olması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 93

 

Kayardı Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları içerisinde yeni belirlenen sit sınırına göre revizyon yapılması incelenip rapor hazırlanmak üzere imar komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 94

 

Sarıköprü 79 ada 1 parselin “Güneş Enerji Santrali” olarak işlenmesi incelenip rapor hazırlanmak üzere imar komisyonuna sevki kabul olundu.

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 95

 

Ahmetpınarı Mahallesi 984 nolu adada imar planı değişikliği yapılması incelenip rapor hazırlanmak üzere imar komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 96

 

İlimizdeki sundurmalar hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere imar komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 97

 

Şahinali Mahallesi 1565,1566, 1572 nolu adaları kapsayan plan değişikliğine İl Özel İdaresinin itirazının incelenip rapor hazırlanmak üzere imar komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 98

 

Şahinali Mahallesi 1569 ada 3 nolu parselin plan değişikliği hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere imar komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 06/04/2018

Karar No         : 99

 

Özel Halk Otobüslerinin ruhsatlandırılması hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.