a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Mayıs Ayı Meclis Kararları

 

 

 

 

 4MAYIS 2018 TARİHLİ  BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 100

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin Nisan/2018 toplantısının 06.04.2018 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No          : 101

 

             İlimiz Kumluca Mevki 202 ada ile 134 ada 1 nolu parselin önünden geçen kapatılmış yolun Sağlık Bakanlığına tahsisi hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No          : 102

 

          İlimiz Kırbağları 1806 ada 7, 8, 9, 10 ve11 nolu parsellere yönelik imar planında tadilatı hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No          : 103

 

İlimiz Merkez’de yer alan iki adet sokağa ait ismi değişikliği ile ilgili gelecek görüşe göre verilmesi hususundaki komisyon raporu  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No          : 104

 

            İlimiz Aşağı Kayabaşı Kadıoğlu Sokağı ve çevresine yönelik revizyon imar planı yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

          

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No          :105

 

          İlimiz muhtelif mahallelerde belirlenen noktalara yerleştirilmesi planlanan trafolara yönelik imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No          : 106

 

Niğde Ticaret Borsasına ait Hıdırlık 55 ada 591 ve 592 nolu parsellerin imar plan tadilatı hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

           

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 107

 

               Efendibey Mahallesi 1520 ada 1 nolu parselin imar plan tadilatı hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 108

 

               Sarıköprü 3167 ada 1 nolu parselin imar plan tadilatı hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 109

 

            Sarıköprü  2205 ada 8 nolu parselin imar plan tadilatı hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 110

 

          Kayardı Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları içerisinde yeni belirlenen sit sınırına göre revizyon yapılması hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 111

 

Sarıköprü 79 ada 1 parselin belirlenen kısmının “Güneş Enerji Santrali” olarak plana işlenmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 112

 

            Ahmetpınarı 984 nolu adada imar planı değişikliği hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 113

 

            İlimizde bulunan ortak kullanım alanları (Sundurmalar) hususundaki imar komisyonuna iadesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 114

          

İl Özel İdaresinin Şahinali 1565 ada 1566 ada ve 1572 nolu adaları kapsayan plan değişikliğine itirazı hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 115

 

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığına ait Şahinali 1569 ada 3 nolu parsele yönelik plan değişikliği hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 116

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (16) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 117

 

Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığının taksimetre rayiçlerinin belirlenmesi hususundaki  talebi Plan ve Bütçe Komisyonuna  sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 118

 

Belediyemiz 2017 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvellerinin incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 119

 

Hıdırlık Mevki 55 ada 498 ve 499 nolu taşınmazların mevcut imar durumu resmi kurum olan vasfının Eğitim Tesisi’ne dönüştürülmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 120

 

Hıdırlık Mevki 55 ada 517,522 ve 538 nolu adalarda yapılan plan değişikliğine yönelik bölgede resmi kurum alanı olarak değiştirilen yolun İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 121

 

İlimiz Merkez ODTÜ Koleji ve çevresine yönelik plan değişikliği  ile ilgili  komisyon raporu kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 04/05/2018

Karar No         : 122

 

Şahinali Mahallesi 679 ada 124 ve 125 nolu parsellere yönelik olarak imar planı değişikliğinin yapılması hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere imar komisyonuna sevki kabul olundu.