a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Haziran Ayı Meclis Kararları

 

 


NİĞDE BELEDİYESİNİN 1 HAZİRAN 2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 123


Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin Mayıs/2018 toplantısının 04.05.2018 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 124


Belediyemiz 2017 mali yılı İdare ve Kesin Hesap cetvelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 125


Taksimetre rayiçleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu tamamen okunarak kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 126


Türk Kızılay’ı Niğde Şube Başkanlığının ilimizde Kan Alım Merkezi kurulması için Belediyemize ait olan arsa veya binanın şubeleri adına tahsisi hususunda Belediye Encümeni ve Başkana yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 127

İlimiz Sarıköprü 3163 ada 12 nolu parselin kullanımının zemin ticari olarak değiştirilmesi malik rızasının tamamlanmasından sonra görüşülmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No :128

İlimiz Kırbağları 18M1, 18M2, 19M3 ve 19M4 nolu paftalarının yer aldığı bölgede revizyonun yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 129

İlimiz Eskisaray, Burhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 19M1 ve 19M4 paftalarında “Küçük Sanayi Özel Proje Alanı” olarak bırakılmış olan bölgede Revizyon İmar Planı yapılması kabul olundu.Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 130

Burhan Mahallesi 35 ada 22 parselin konut kullanımının, zemin ticari konut olarak değiştirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 131


DSİ 4. Bölge Müdürlüğü 45. Şube Müdürlüğü mülkiyeti şube müdürlüklerine ait Kırbağları 427 ada 84 nolu parselin, demiryoluna terk etmesi gereken kısmın imar hattının parsel sınırına göre düzeltilerek ada içerisinde alınması talebi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 132

Mülkiyeti Ayka Tüpgaz LTD. Şti.’ye ait, Sarıköprü Mevki 507 ada 42 nolu parselin plan değişikliği kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 133

22.02.2018 tarih ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği süresi 01.01.2019 tarihine uzatıldığından otopark düzenlemesi talebinin reddi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 134

Niğde Belediyesi ile hissedar olan Nizami GÜZEL, Sarıköprü Mevki 2639 ada 3 nolu parseldeki, belediyemiz hissesinden payına düşen kısmını kendisine ait dairelerle takas etme talebinin reddi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 135

Mülkiyeti Emiroğlu Petrol Ltd. Şti. ‘ye ait, ilimiz Merkez Tepe Mahallesi 92 ada 24 parselin imar değişikliği talebinin reddi kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 136

Hazineye ait, Kırbağları 56 ada 15 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 137

Yağdan Mevki 2143 ada 10 ve 11 nolu parsellerin eski haline getirilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 138

Kumluca Mahallesi 163 ada 1 parseldeki park alanına Bina Tipi Trafonun işlenmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 139

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Sarıköprü Mevki 532 ada 149 nolu parselin devir talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 140

Konut ve Ticaret kullanımlarını bir arada bulunduran yerlerin konut ile ticaret kullanımlarının başlangıçta ayrı olarak yapılandırılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 141

Ahmetpınarı Mevkii 128 ada 69 nolu parsele imar planı yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 142

Efendibey Mahallesi 1520 ada 1 nolu parselin imar plan tadilatının yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 143

İlimizde bulunan ortak kullanım alanları hususundaki komisyon raporu müzakereye açılarak kararda belirtilen hususlar kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 144

ilimiz Hıdırlık 55 ada 498 ve 499 nolu taşınmazların Eğitim Tesisi’ne dönüştürülmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 145

Şahinali Mahallesi 679 ada 124 ve 125 nolu parsellere yönelik olarak, imar planı değişikliğinin reddi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 146

Tepe mevki 92 ada 24 nolu parselin imar plan değişikliği talebinin reddi kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 147

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (15) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 148

Belediyemizde boş bulunan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü kadrosu ile ilgili iptal-ihdas cetveli kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 149

Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedellerinin incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 150

Belediyemiz 2018 mali yılı gider bütçesi içerisinde yer alan Plan ve Proje müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçeleri arasında aktarma yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 151

Ön mali kontrol işlemleri yönergesinin incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/06/2018
Karar No : 152

İlimiz kent bütünü plan notlarının içerisinde "yapı nizamı ve kullanım kararı aynı olup ancak farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir." maddesinin eklenmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.