a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Ağustos Ayı Meclis Kararları

NİĞDE BELEDİYESİ 3 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 153

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 03.08.2018 tarihli Haziran/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No          : 154

 

             Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedelleri hususunda Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakereye açılarak konunun tekrar incelenerek rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No          : 155

 

          Belediyemiz ön mali kontrol işlemleri yönergesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No          : 156

 

Sarıköprü Mevki 532 ada 150 nolu parselin spor tesisine denk gelen kısmının stat yapılması şartıyla tahsisi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No          : 157

 

            İlimiz Sarıköprü Mevki 3164 adadaki parsellerin yapı nizamı aynı kalacak şekilde konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebinin dosyanın tamamlanması akabinde yeniden görüşülmesi kabul olundu.

 

     

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No          :158

 

          İlimiz Aşağı Kayabaşı 599 ada 37 nolu parselin yapı nizamı aynı kalacak şekilde kullanımının ticaret+turizm olarak değiştirilmesi talebinin dosyanın tamamlanması akabinde yeniden görüşülmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No          : 159

 

 Esenbey 207 ada 9 nolu parselin zemin ticari konut olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

           

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 160

 

               Songur 357 ada 36, 37, 38, 63, 64, 70, 74, 76 ve 77 nolu parsellerle ilgili imar plan sınırının Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşünün alınması şartıyla uygunluğu kabul olundu.

   

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 161

               Şahinali 1574 ada 18 nolu parselin, kullanımı aynı kalacak şekilde yapı nizamının B-5 olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 162

 

            Sırali  196 ada 108 nolu parselin kullanımı aynı kalacak şekilde yapı nizamının B-5 olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 163

 

          Sarıköprü 2661 ada 5 nolu parselin yapı nizamı aynı kalmak kaydıyla konut kullanımının TİCK (Toplam inşaat alanının %90’ına kadar konut yapılabilir.) olarak değiştirilmesinin reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 164

 

İlimiz Kent Bütünü Plan Notlarının sığınaklarla alakalı “Sığınak dış duvarları en az 25 cm. betonarme perde duvar olacaktır.” olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 165

 

            Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kalan bölgedeki cadde ve sokaklara isim verilmesi kararda belirtildiği şekilde kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 166

 

            İlimizde yer alan yapıların ve yeni yapılacak olan yapıların dış kapı numaralarının LED-Işıklı Tabela ile aydınlatılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 167

          

Şehitler Mahallesi 667 ada 52 nolu parselin ilk iki katının “Sağlık Tesisi” olması ve 5 katının konut olması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 168

 

Sarıköprü 3167 ada 1 parsele yönelik Belediyemiz Meclisinin 04.05.2018 tarih ve 108 nolu oturumunda alınan red kararına yapılan itirazın reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 169

 

Kentsel Dönüşüm Koruma Alanı sınırındaki D-4 yapı nizamlı adaların çevresindeki adalarla aynı yapı nizamına getirilmesi talebinin tekrar incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 170

 

Belediyemiz Meclisince onaylanan plan notlarının 42. Maddesinde geçen sığınağın söz konusu plan notundan kararda belirtildiği şekilde çıkartılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 171

 

Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesine ait vaziyet planında yer alan 3 adet trafonun imar planlarına işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 172

 

İlimiz Kent Bütünü Plan Notları içerisine; “yapı nizamı ve kullanım kararı aynı olup ancak farklı yollardan cephe alan ara parseller tevhid edilebilir.” Maddesinin eklenmesi hususunda detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra değerlendirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 173

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (13) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 174

 

            Eskisaray Mahallesi 646 ada 41,42,43 parsellerdeki kamulaştırma işleminde uzlaşma isteyenlerle uzlaşma hususunda Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 175

 

Kırbağları 1687 ada 1 parsel park alanında kalması nedeniyle kamulaştırma hususunda Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 176

           

            Hıdırlık mahallesinde yapılan yeni sanayi sitesi içerisindeki bulunan 6 adet trafo yerinin Tedaş'a devri kabul olundu.

  

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 177

 

            İlimiz Okul servis araçlarının taşıma ücretlerinin yeniden düzenlenmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 178

 

DSİ'ye ait Kırbağları Mahallesi 427 ada 12 nolu parselin plan değişikliğine dahil edilmesi kabul olundu.

  

Karar Tarihi    : 03/08/2018

Karar No         : 179

 

Belediyemiz meclis üyelerinin, çalışanların tecrübe ve bilgilerini artırılması için yerel yönetimler arası bilgi alış verişi, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi açısından yurt içi veya yurt dışı gezi tertip edilmesi kabul olundu.