a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Eylül Ayı Meclis Kararları
  BELEDİYE EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 180

 

Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 03.08.2018 tarihli Ağustos/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No          : 181

 

            İlimiz Okul servis araçlarının taşıma ücretleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No          : 182

 

          Yeni yapılan yaş sebze ve meyve hali içerisinde bulunan işyerlerinin kira bedelleri hususunda Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No          : 183

 

İlimiz Kızıl elma parkında bulunan Naim SÜLEYMANOĞLU spor kompleksi kapalı halı saha ve kapalı kort tenisi sahası kullanım ücretleri  kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No          : 184

 

            İlimiz Kentsel Dönüşüm Koruma Alanı sınırındaki D-4 yapı nizamlı adaların çevresindeki adalarla aynı yapı nizamına getirilmesi kabul olundu.

 

          

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No          :185

 

Şahinali Mahallesi 1520 ada 1 nolu parsele yönelik plan değişikliğine yapılan itirazla, itirazların kabulüne ve plan değişikliğinin iptali kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No          : 186

 

 İlimiz Merkez sınırları içerisinde bir sokağa “Şehit Abdulkadir ARAS” isminin verilmesi talebi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak kaydıyla uygunluğu kabul olundu.

 

           

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 187

 

               Yağdan Mevki 2181 ada 10, 11, 15 ve 16 nolu parsellerin yapı nizamı aynı kalacak şekilde konut kullanımının zemin ticari konut olarak değiştirilmesi talebi dosyasının tamamlanmasının akabinde konunun yeniden değerlendirilmesi kabul olundu.

 

 

 

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 188

İlimiz Merkez Tepe Mahallesi 92 ada 22 nolu parsele yönelik alınmış red kararın yapılan itirazın reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 189

 

            İlimiz Merkez muhtelif mahallelerde belirlenen noktalara yerleştirilmesi planlanan trafolara yönelik imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 190

 

          İlimiz Yağdan Mevki Melle Parkı ve çevresinde revizyon yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 191

 

İlimiz Sarıköprü Mevki 759 ada çevresinde bulunan kavşağa yönelik yapılmış olan çalışmanın imar planlarına işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 192

 

            İlimiz Sarıköprü Mevki ekli krokide gösterilen 15 metrelik yolun mevcutta bulunan ağaçlık alanı kurtaracak şekilde yeniden düzenlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 193

 

            Yağdan Mevki 42 ada 18, 19 ve 20 (Şimdiki 76) nolu parsellerde  mevcut ada nizamının (BL-10) söz konusu parsel üzerinde de uygulanmasına ve mevcut yol güzergahının imar planlarına işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 194

          

Kırbağları-Yağdan İmar Planının 2. Etabının yürütmeyi durdurma kararı verilmesiyle, 1801 nolu ada hariç imar planının eski haliyle uygulanmasının devam etmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 195

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kumluca Mevki 139 ada 1 parselin imar durumunun krokide gösterildiği şeklide değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 196

 

Medaş'ın İlimiz merkez 679 ada 124 nolu parsel önündeki trafo yerinin değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 197

 

İlimiz Kumluca Mevkide  krokide gösterilen sınır içerisinde revizyon imar planı ve uygulama imar planı yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 198

 

Niğde S.S 51 Nolu Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının yolcu ücretlerinin yeniden düzenlenmesi hususunda yapılan müzakere sonucunda kararda belirtilen ücretler kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 199

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (5) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 200

 

            Belediyemize ait Efendibey Kentsel dönüşüm alanındaki kafeteryaların ve Kayaardına yapılan park alanındaki kafeterya ve restoranların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 201

 

Belediyemizde boş bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü derece ihdas-iptali kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 202

 

            Belediyemiz tarafından Niğde Şehri Uluslararası Güreş Müsabakası Organizasyonunda yapılacak olan müsabakalarda yurt dışı davetlilerin ve sporcu ödüllerinin belediyemiz tarafından karşılanması maddesi başkanlık tarafından geri çekilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 07/09/2018

Karar No         : 203

 

Sarıköprü Mahallesi 532 ada 399 nolu parselde Belediyemiz hissesine düşen 7880.59 metrekarelik kısmın Spor Genel müdürlüğüne devri kabul olundu.