a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Ekim Ayı Meclis Kararları

 

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No         : 204


Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 07.09.2018 tarihli Eylül/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No          : 205

 

Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı Tübitak onaylı Tübitak 4007- Bilim Güneşi Niğde İçin Doğuyor" projesi kapsamındaki yarışmada derece alacaklara ve Brezilya'da düzenlenen Üniversiteler arası dünya güreş şampiyonasında Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi beden eğitim ve spor yüksek okulundan dünya şampiyonu olarak dereceye giren iki(2) öğrencimize ödül olarak  toplam 3 tam, 1 yarım, 1 çeyrek altın verilmesi kabul olundu.

  

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No          : 206


Belediyemize ait Hıdırlıkta bulunan Kamyon garajına giriş-çıkış ve yatakhane konaklamasında alınacak bedellerin belirlenmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No          : 207


İlimiz Kumluca Mevki 202 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 134 ada 1 nolu parselin bitişiğinde yer alan park alanının Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine yönelik plan tadilatında, ifraz hattının kaldırılarak tek imar adasının oluşturulması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No          : 208


Mahmut GÜRBÜZ'ün Belediyemiz Meclisinin 03.08.2018 tarih ve 163 karar nolu oturumunda ilimiz Merkez Sarıköprü Mevki 2661 ada 5 nolu parsele yönelik görüşülerek reddedilen talebe dair yaptığı itirazın reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No          : 209


İlimiz Aşağı Kayabaşı 597 ada 60, 61, 62, 63 ve 64 nolu parsellerin bulunduğu güzergahta imar adası sınırında düzenleme yapılması hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No         : 210


İlimiz Bor yolu üzeri Yiğitler Mobilya, PTT Binalarının bitişiğinde bulunan kapatılmış yolun açılması talebinin daha detaylı inceleme yapılmak üzere imar komisyonuna yeniden iadesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No         : 211


İlimiz Merkez  679 ada 124 nolu parselin kararda belirtilen açıklamalar doğrultusunda 679 ada 124 ve 125 nolu parsellerin yapı nizamının E:2.50 olarak düzenlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 05/10/2018

Karar No         : 212


Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (8) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.