a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2018 Kasım Ayı Meclis Kararları

 

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ


Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 213


Belediyemiz Meclisinin 2018 yılı toplantı döneminin 05.10.2018 tarihli Ekim/2018 toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No          : 214


Belediyemize ait Hıdırlıkta bulunan Kamyon garajına giriş-çıkış ve yatakhane konaklamasında alınacak ücretler hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu müzakereye açılarak Giriş – Çıkış ücreti  5,00 TL,sı. Bekleme Saati Her 24 Saat İçin: 10,00 TLsı, Yatakhane Ücreti: 20,00 TL sı olması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No          : 215


Belediyemiz 2019 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2019 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin tetkiki ve rapor hazırlanması bakımından Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No          : 216


Belediyemiz atölye sahasında bulunan muhtelif miktarlardaki demir metal ve pirinç metal hurdaların satışının yapılmasına, satışla ilgili belediye başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No          : 217


Belediyemiz ile Yeşilay Niğde Şubesi arasında Okuma Alışkanlığı Kazandırma ve Teknoloji Bağımlılığı ile Mücadele Projesi doğrultusunda karşılıklı protokol yapılmasına, iş ve yürütüm ile protokollere imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No          : 218


Bor yolu üzeri Yiğitler Mobilya, PTT Binalarının bitişiğinde bulunan kapatılmış yolun açılması hususundaki İmar Komisyon raporunun müzakereye açılarak, söz konusu bölgede ayrılabilecek başka sosyal donatı alanı bulunmasına yönelik araştırma yapılmasının ve ilgili kurumdan görüş alınmasının akabinde talebin yeniden değerlendirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 219


İlimiz Şahinali Mahallesi eski İmam Hatip Meydanında yer alan bulvarın isminin (Emin Erişingil Bulvarı) “Şehit Serdal GÜNEŞ Bulvarı” olarak değiştirilmesi talebi,  bulunacak daha uygun bir cadde veya sokakta söz konusu ismin kullanılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 220


Belediyemiz yetki sınırları içerisinde herhangi bir park, bulvar, cadde veya tesise “Doçent Dr. Şahnur YAPRAK” isminin verilmesi müzakereye açılarak, Kırbağları 1815 ada 1 nolu parsele yapılmış olan yeni parka bahsi geçen ismin verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 221


Çayır Mahallesi Şehit Bayram AKSOY Sokak’ta yer alan ve Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan parka “Şehit Bayram AKSOY Parkı” isminin verilmesi Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün uygunluk görüşünün alınmasından sonra talebin uygunluğu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 222

 

İlhanlı Mahallesinde yer alan sokakların numaralı olması sebebiyle karışıklığa sebebiyet vermesinde dolayı numaralı sokak isimlerinin değiştirilmesi hususu Mahalli Seçimlerden sonra talebin değerlendirilmesine dair rapor kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 223


Kırbağları 1659 ada 18 nolu parselin mevcut imar durumu E:2.20 Hmax:50.50 konut kullanımıdır. Söz konusu taşınmazın imar durumunun SKT olarak değiştirilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 224


Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 193 nolu kararıyla onaylanan ilimiz Merkez Yağdan Mevki 42 ada 76 nolu taşınmaza ait plan değişikliğine Eyüp DOĞRUL'un itirazının reddi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 225


İlimiz Merkez muhtelif mahallelerde belirlenen noktalara yerleştirilmesi planlanan trafolara yönelik imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 226


Şahinali Mahallesi 2005 ada 1 nolu parselde yer alan trafonun, imar planında 3544 ada 1 nolu parselde 5*10 m2  lik uygun bir alanda yer ayrılması kabul olundu.

 

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018 

Karar No         : 227


Belediye Kanununun, 67.maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, ilimiz muhtelif mahallelerinde 18. madde uygulaması yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 228


Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (10) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 02/11/2018

Karar No         : 229


Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğine bazı maddelerin eklenmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.