a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
1 ŞUBAT 2019 TARİHLİ ALINAN KARAR ÖZETİ

 

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 1 ŞUBAT 2019 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 20

 

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin 04.01.2019 tarihli Ocak/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasından sonra tasvip olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 21

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu ücretler doğrultusunda, Sözleşmeli personel ücretlerinin müzakere açılarak, 01.01.2019 tarihinden itibaren Arkeolog, Teknisyen, Eğitmen ücretlerinin kararda belirtildiği şekilde uygulanması kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 22

 

Belediyemiz boş memur kadrolarından Hukuk İşleri Müdürlüğü kadrosunun iptal-ihdası kabul ve karara bağlandı.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 23

 

Mülkiyeti Belediyemize ait şehirlerarası otobüs terminalinin kira bedelinin belirlenmesi hususunda belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 24

 

Hıdırlık mevkinde kararda belirtilen adaların imar durumunun küçük sanayi alanı olarak değiştirilmesi, site içerisindeki yolun plana işlenmesi" kaydıyla kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 25

 

Hıdırlık 55 ada 513 nolu taşınmazın imar durumunun Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesi hususundaki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebi ile ilgili imar komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 26

 

Şahinali 1532 ada 26 nolu parselin Belediyemiz hissesine düşen kısmının Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine dair imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 27

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Ahipaşa 362 ada 1 nolu parselin iş merkezi yapılması düşüncesiyle; BL-6 TİCK olarak değiştirilmesinin reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 28

 

Burhan Mahallesi istasyon caddesine bakan kısmında yer alan 35, 2510, 615 ve 616 nolu adaların 20 metrelik yola bakan kısmında yer alan imar hattının parsel sınırına çekilmesi hususundaki imar komisyonu raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 29

 

Sarıköprü 532 ada 130 nolu parsel İbadet Tesis Alanında kaldığından, söz konusu taşınmazın park alanı olarak değiştirilmesine ve taşınmaza yönelik kamulaştırma veya takas işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 30

 

Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm ve yenileme projesi kapsamında bulunan ve devir kararı alınan trafoların, tedaş adına devri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 31

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (2) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

Karar Tarihi : 01/02/2019
Karar No : 32

 

Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı yapım işi ek kredi talebi hususu müzakereye açılarak, yapılan müzakereler sonucunda, İller Bankasından 25.000.000.-(Yirmibeşmilyon) Tl.sı kredi kullanılmasına, ve bu işlemler ile ilgili protokol ve sözleşmelerinin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.