a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2019 Mayıs Ayı Meclis Kararları

 

 

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN MAYIS/2019 TOPLANTISININ 03/05/2019 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 47

 

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin 12.04.2019 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasına  müteakip tasvip olundu

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 48

 

Çiftçi Malları Koruma Meclisinin seçimi ele alındı. Bu seçimin Belediyemiz Meclis üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası Temsilcileri ile müştereken yapılması gerektiğinden oda temsilcileri de Meclis Salonuna davetle yeniden yoklama yapıldı.

Çiftçi Malları Koruma Meclisine

Nihat ÖZBEK,

Veysel POLAT,

Hüseyin ŞAHİN,

Erullah YAVUZ,

Abuzer POLAT

 

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Murakabe Heyetine

Cengiz TUNCER,

Bülent SAYIN,

Yahya DÖKMETAŞ,

Nevzat TÜRKAN,

Ahmet TACİROĞLU açık oylama ile seçilmişlerdir.

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 49

 

Belediyemizin üyesi olduğu Jeotermal kaynaklı belediyeler birliğinde görev almak üzere meclis üyelerimizden Cengiz TUNCER ve Sebahattin ECEMİŞ'i asıl üye, Ertan ALTUNER yedek üye olarak  görev almaları kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 50

 

Belediyemiz 2018 mali yılı İdare ve Kesin Hesap cetvellerinin tetkik ve rapor hazırlanması bakımından Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 51

 

Belediyemiz Su ücretlerinde dul ve yetim aylığı alanların indirimli faydalanmaları hususunun incelenip rapor hazırlanması bakımından Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 52

 

             Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (5) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 


Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 53

 

            Otopark yönetmeliği değişikliği nedeni ile gurup ve bedellerinin belirlenmesi hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan bütçe ve İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

 

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 54

 

           İlimiz uygulama imar planı plan notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilmesi hususunun konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 55

 

           Belediyemize ait  yarı olimpik yüzme havuzunda, kadınlar yaşam ve spor merkezinde ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde uygulanan ücret tarifelerinin yeniden tespiti hususunun  incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 56

 

            Efendibey Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Belediyemizin alacağı 129 adet konutların satış ve takas yapılabilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi    : 03/05/2019

Karar No         : 57

 

            Kardeş şehir olduğumuz Almanya'nın Melle Şehrinin 28 Haziran 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasında 850. yıl kutlamalarına 3 kişilik delegasyonun katılması hususu müzakereye açılarak, Belediye Başkanı, eşi ve diğer bir kişinin katılmasına, katılacak kişinin tespiti için başkana yetki verilmesine, oradaki konaklama masrafları ilgili belediye tarafından karşılanacağından diğer yasal masrafların (yol giderleri+yevmiye) Belediyemiz 2019 mali yılı gider bütçesinden karşılanması  kabul olundu.