a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Ocak Ayı Meclis Kararları

  

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN OCAK/2020 TOPLANTISININ

03/01/2020 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 1

 

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin 04.12.2019 tarihli Aralık/2019 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 2

 

Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması maddesine geçilerek, mevzuata uygun olarak yapılan gizli oylama sonucunda;
Denetim Komisyon Üyeliklerine;

1- Yahya DÖKMETAŞ
2- Elif AKTAŞ ÖZTÜRK
3- Nevzat TÜRKAN
4- İdris TÜRKÖZ
5- Cumhur DURMAZ'ın seçildikleri.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 3

 

Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesi müzakereye açılarak, Ağustos ayının meclisin tatil ayı olarak uygulanması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 4

 

Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve ihtiyaca binaen, Belediyemiz memur kadrolarından boş bulunan kadrolar karşılığında 40 kişinin çalıştırılmasına, sözleşmelerin 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar olmasına, alacakları ücretlerin 2019 yılında en son aldıkları ücretlerin aynen devamına ve Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 5

 

Hıdırlık Mevki 2954 adanın mevcut imar durumu Küçük Sanayi Alanı olup ada içerisinde yapılmış olan 18. Madde uygulaması sonucu oluşturulan parsellerden 35 nolu parselin yapılaşmaya elverişli olmaması sebebiyle ada içerisinde yolların genişletilerek BHA ve Küçük Sanayi Alanı olarak plan değişikliğinin yapılması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 6

 

Sarıköprü Mevki 2638 ada 3 nolu parselde yer alan Ulu Cami ile 2640 ada 7 parselde yer alan Eğitim Tesisi arasındaki boş alanda gerekli düzenlemenin yapılarak Eğitim Tesisine dahil edilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 7

 

Yağdan Mevki 3245 ada 7 parsele yönelik, Belediyemiz Meclisinin 05/08/2016 tarih ve 84 nolu kararıyla onaylanan plan değişikliği Aksaray İdare Mahkemesinin 2018/842 Esas ve 2019/652 Karar Nolu Kararıyla iptal edilmesi üzerine taşınmaz üzerinde plan yapılması ile ilgili kurum görüşlerinin incelenmesi için imar komisyonuna ek süre verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 8


Medaş'ın talebi ile Fertek Mahallesi 245 ada 15 nolu parselin güneyinde yer alan parka trafonun işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 9

 

Belediyemiz Meclisinin 06/11/2019 tarih ve 162 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan 590 ada 114 nolu parsele ilişkin plan değişikliğine,apartman yöneticisinin itirazına istinaden itirazın kabulü ile plan değişikliğinin iptali kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 10

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (8) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 11

 

Niğde Eğitim Gıda Turizm San.ve Tic.A.Ş.nin talebi doğrultusunda, aktif ve pasifi ile bedelsiz,şartsız,koşulsuz olarak hibe edilen şirketin kabul edilmesi, sermayesinin belirlenmesi, şirket ortaklarının hisse oranlarının belirlenmesi ve bu hususta yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 12

 

Belediyemizin yürüttüğü kamu hizmetlerinin aksamaması açısından, proje karşılığında borçlanma yoluyla elde edilen gelirlerin şartlı bağışların ve Belediyemiz tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri ile İller Bankası payının yatırıldığı hesaplarımıza kamu yararına tahsis şerhi konulması kabul olundu.Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 13

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminali kira işletmecisi Niğde Terminal İşletmeciliği Taş. Turz. İnş. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.nin, Niğde İlçe otobüslerinin (Altunhisar,Bor, Çamardı,Çiftlik,Ulukışla) terminale giriş çıkış yapmaları hususundaki talebinin incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 14

 

Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Yönetmeliğinin “Komisyon Oluşumu” başlığı altındaki 5. maddesinde geçmekte olan üye sayısı 17 olarak düzeltilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 03/01/2020
Karar No : 15

 

Alaaddin – Balhasan – Kale – Eskisaray – Songur ve Burhan mahalleleri sınırları içerisinde kalan 12,5 hektar büyüklüğündeki alanın Yenileme Alanı olarak kararlaştırılması, yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.