a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Şubat Ayı Meclis Kararları

  

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN ŞUBAT/2020 TOPLANTISININ

05/02/2020 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 16
Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin 03.01.2020 tarihli Ocak/2020 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 17
Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin fazla çalışma ücretleri hususunun müzakereye açılarak, 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında fazla çalışma ücretlerinin aylık 404,00.- TL olarak tespit edilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 18
Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığının yazısı ile taksimetre raiçlerinden indi-bindi tarifesinin yetersiz olduğu ve yükseltilmesi hususundaki taleplerinin müzakeresi sonucunda talebin reddi kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 19
Niğde Kalesi ve Çevresi Yenileme alanı ile ilgili 03.01.2020 tarihli meclis kararında 631 adada yazılan parsellerin, 633 ada olarak düzeltilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 20
İlimiz Merkez mahalle muhtarlarına bilgisayar ve yazıcı verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 21
Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası Otobüs Terminali kira işletmecisi Niğde Terminal İşletmeciliği Taş. Turz. İnş. Pet. Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.nin, Niğde İlçe otobüslerinin terminale giriş çıkış yapmaları talepleri ile ilgili ek süre verilmesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 22
Belediyemizin SGK il müdürlüğüne bulunan prim borçlarına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan 2490 ada, 5,6,7,8 nolu parseller, Tepe Mah. 3338 ada, 3 parsel, Sarıköprü 2668 ada 5 parsellerin devir edilebilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 23
Mülkiyeti Belediyemize ait şehirlerarası otobüs terminalinin kira bedelinin belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No :24
Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarihli oturumunda görüşülen işgal harçları ile ilgili yerli pazar üreticilerinden M² 0,50 Kuruş, diğer pazar esnaflarından M² 1 Tl.sı olarak alınması kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 25
Tepe Mahallesi 91 ada 48 nolu parsel ile ilgili plan değişikliğine itiraz eden Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün itirazının reddi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 26
Kırbağları Mevkii 136 ada 96 nolu parsel ile ilgili plan değişikliği Valilik Makamınca kurulan komisyonca uygun bulunmamış olup, itirazın kabulüne ve bölgede uygun bir yere otopark alanının eklenmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 27
Sırali Mahallesi imar planı ile ilgili hazırlanan plan çalışması Valilik Makamınca kurulan komisyonca uygun bulunmamış olup, itirazın kabulüne ve alan içerisinde iç adalarda kalan bölgelere düşük olan yapı nizamının verilmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 28
Hıdırlık Mevkii 55 ada 309 nolu parsel ile ilgili plan değişikliği Valilik Makamınca kurulan komisyonca uygun bulunmamış olup, itirazın kabulüne ve plan değişikliğinin iptali hususundaki komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 29
Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 206 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan plan notu ile ilgili değişikliğe 30.12.2019 tarih ve 206317 sayılı dilekçesi ile itiraz eden Cem UZUN ve Ferit AYDOĞAN'ın itirazlarının reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 30
Aşağıkayabaşı Mahallesi 3014 ada 3,4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgedeki 2 metrelik çekme mesafesi Aksaray İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olup, ilgili plan değişikliğinin yapılmadan önceki haline getirilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 31
Yağdan Mevkii 1102 ada 11 nolu parselin mevcut imar durumu İbadet Tesisi olup, Söz konusu ibadet tesisine ait ifraz hattını ekli krokide gösterilen şekilde değiştirilmesi kabul olundu


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 32
Devlet Demiryollarına ait Yağdan Mevkii’nde yer alan üstgeçit projesinin imar planlarına işlenmesi hususundaki İmar Komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 33
Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (10) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere Plan Bütçe ile İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 34
Belediyemiz içme suyu ücret tarifeleri içerisinde belirlenen ve genel tarifeden faydalanan abonelerin su ücretlerinin 31.03.2020 tarihine kadar olmak üzere % 25 lik indirim yapılması kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 35
Yurtdışı eğitim semineri hususunda Başkanlık Makamının teklif yazısının tamamen okunmasından sonra müzakereye açılarak Yurtdışında yapılacak eğitim seminerine katılınması kabul olundu.


Karar Tarihi : 05/02/2020
Karar No : 36
Kırbağları Mevki 1841 ada 8, 9, 10 nolu parseller ile 1849 ada 15 nolu parsel üzerinde yapılan plan değişikliğine itirazın incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.