a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Mart Ayı Meclis Kararları

  

NİĞDE MERKEZ BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN MART/2020 TOPLANTISININ 04/03/2020 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 37

Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin Şubat/2020 toplantısının 05.02.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 38

Belediyemiz boş memur kadroları ile ilgili, Mühendis kadrosunun derece değişikliği hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 39

Belediyemiz sözleşmeli personellerine ait Disiplin Yönetmeliği madde madde okunarak kararda belirtildiği şekilde kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 40

Belediyemize ait Niğde Belediyesi Ticaret A.Ş’nin sermayesinin 1.000.000. Tl.sı artırımı kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 41

Fertek Mahallesindeki toplu taşıma hatlarının, şehir merkezi alanındaki toplu taşıma sistemine katılması hususunda Ulaşım Etüdü yapılması işi için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 42

Hurda araçların konulması için belediyemize ait Hıdırlık mevki 55 ada 93 parselde 10.000 M²’lik kısmının hurda alanı olarak belirlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 43

Belediyemize ait Hıdırlık 67 pafta, 57 ada, 6 parselde kayıtlı 9.512,52 M²’lik alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 4 yıl süreyle kiraya verilmesi hususunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 44

Ahipaşa Mahallesi 362 ada 1 parsel üzerinde yapılan plan değişikliğine yapılan itirazların kabulü ve plan değişikliğinin iptali hususundaki imar komisyon raporu açık oylamaya konulmak suretiyle kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No :45

Belediyemiz Meclisince belirlenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınacak olan harç ve ücretler konusundan İmar Planı Tadilat Ücretlerine yapılan itirazların reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 46

Sarıköprü Mevki 2638 ada 3 nolu parselde yer alan Ulu Cami ile 2640 ada 7 nolu parselde yer alan Eğitim Tesisi arasındaki boş alanda gerekli düzenlemenin yapılmasına dair plan değişikliğine Sarıköprü Ulucami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin yapmış olduğu itirazın reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 47

İlimiz Ahmetpınarı Mevki 3259 ada 1 parseldeki hissesi ile 3260 ada 2 nolu parselde bulunan Niğde Belediyesine ait hissenin takasının talebi ile ilgili Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020

Karar No : 48

İlimiz Yenice Mahallesi 930 ada 9 nolu parsel ile Kırbağları Mevki 136 ada 107 nolu parselin mevcut imar durumu ise yol alanıda olup, hisselerin takası ile çıkan farkın tarafına ödenmesi talebi ile ilgili Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 49

Sarıköprü Mevki 61 ada 22 nolu parselin yola ve kanala denk gelen kısmının Belediyeye ait bir arsa ile takas edilmesini talebi ile ilgili Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 50

Tepe Mahallesi 2443 ada 2 parsel ile 3338 ada 3 nolu parselin takas edilmesinin reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 51

Sarıköprü Mevki 967 ada 21 parsel ile Yağdan Mevki 3558 ada 8 nolu parselin belediyeye ait kısmının takas edilmesinin reddi hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 52

Yağdan Mevki 25 ada 1 ve 14 nolu taşınmazların GES yapılmak üzere “Yenilenebilir enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı” olarak belirlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 53

Belediye Başkanlığımız tarafından yapımı tamamlanan Küçük Sanayi Alanı ile Atasanayi arasında yapılması planlanan alt geçit projesinin imar planlarına işlenmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 54

Kırbağları Mevki 1841 ada 8, 9, 10 nolu parseller ile 1849 ada 15 nolu parsel üzerinde yapılan plan değişikliğine yapılan itirazların kabulü ile kararda belirtildiği şekilde uygunluğu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 55

Yağdan Mevki 3245 ada 7 parsele yönelik plan değişikliğinin Aksaray İdare Mahkemesince iptal edilmesi üzerine taşınmaz üzerinde plan yapılması ile ilgili tanzim edilen ve İmar Komisyonuna ek süre verilmesi hususundaki rapor kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 56

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (12) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 57

237 sayılı taşıt kanunun 10. Maddesi gereğince belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet minivan araç alınması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 58
Niğde Eğitim Araştırma Hastanesinin Yoğun bakım, ameliyathane ve kantin inşaatı için gerekli olan malzemelerin yapılan protokol doğrultusunda alımı ile hibe edilmesi hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 59

Merkez Eskisaray, Burhan ve Kırbağları mahallelerinde (Niğde Merkez Küçük sanayi alanının) yaklaşık 10 ha alanın Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 60

Yurt dışı tetkik gezisine gidecek kişiler ile gidiş ve dönüş tarihleri, gidilecek yer hususu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 61

Gebere barajı sulama tesisi ile rekreasyon alanlarının devir alınmasına, devirle ilgili protokollere imza atmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 62

Mimari Estetik Komisyonunun hazırlamış olduğu emirname madde madde okunarak kararda belirtildiği şekilde kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 04/03/2020
Karar No : 63

Niğde ili için revizyon imar planı çalışmalarının yürütülmesi adına kararda belirtildiği şekilde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yetki verilmesi kabul olundu.