Kurumsal — Niğde Belediyesi

Kurumsal

 • Niğde Belediye Meclisi
 • Belediye Başkanı Rıfat Özkan
  • Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit
   • Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
    • Spor Hizmetleri
    • Kültürel Hizmetler
    • Bimer Servisi
    • Evlendirme Memuru
   • Emlak ve İstimlak Müdürü
   • İmar ve Şehircilik Müdürü
    • Numarataj Bürosu
   • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
   • Bilgi İşlem Müdürü
    • Arge Birimi
   • Destek Hizmet Müdürü
   • Veteriner İşleri Müdürü
    • Sağlık İşleri
    • Hayvan Barınağı
   • Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü
    • Basın Yayın Servisi
    • Akıllı Masa Servisi
   • Ulaşım Hizmetleri Müdürü
    • Sinyalizasyon
    • Trafik Hizmet
   • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
    • Çevre Sağlığı ve Arıtma
  • İç Denetim
  • Özel Kalem Müdürü
  • Başkan Yardımcısı Rasim Ağadayı
   • Kent Konseyi
   • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
  • Hukuk İşleri Müdürü
  • Belediye Encümeni
  • Başkan Yardımcısı -
   • Mali Hizmetler Müdürü
    • Tahakkuk Tahsilat Şefi
    • Emlak Tahakkuk Şefi
    • ÇTV Şefi
    • Ambar Memuru
    • İcra Memuru
   • Yazı İşleri Müdürü
   • Zabıta Müdürü
    • Ölçü Ayar Memuru
   • Temizlik İşleri Müdürü
   • İtfaiye Müdürü
   • İşletme ve İştirakler Müdürü
    • Su Tahakkuk Tahsilat Şefliği
    • Terminal İşletmesi
    • Hal Şefliği
   • Sosyal Yardım İşleri Müdürü
    • Sosyal Hizmet
   • Katı Atık Birliği
  • Başkan Yardımcısı Harun Dikici
   • Fen İşleri Müdürü
    • Atölye Şefliği
    • Elektrik Elektronik
   • Su ve Kanal Müdürü
   • Park ve Bahçeler Müdürü
    • Mezarlık İşleri
  • Teftiş Kurulu Müdürü (Boş)
  • Başkan Yardımcısı (Boş)