Asfalt Serme Makinası — Niğde Belediyesi

Asfalt Serme Makinası

Asfaltın kalitesini arttıran asfalt serme makinesi finişer alındı. Asfalt üstüne asfalt serme dönemi bitti. Artık eski asfalt sökülerek binder ve aşınma kaplama şeklinde standartlara uygun asfalt atılıyor. Yeni finişer ile asfalt atma işlemleri gecikmeden ve aksaklığa meydan verilmeden yapılıyor. 30 yıllık eski asfalt serme makinesinin düzensiz çalışması nedeniyle asfaltlama işlerinde aksaklıklar meydana geliyordu.

Asfalt Finişeri : 463 Bin Türk Lirası