Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Verimliliği Projesi — Niğde Belediyesi

Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Verimliliği Projesi

Niğde Belediyesi olarak Atık Su Arıtma Tesislerinin enerji verimliği ilgili revizyon projesi için, yapılan girişimler sonucu hibe aldık ve projenin uygulanarak tesisin verimli olarak çalışır hale getirilmesini sağladık.

Hollanda Hükümeti ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Niğde Belediyesi arasında öngörülerek yapılan protokol gereği olan yenilenebilir enerji ile ilgili arıtma tesisimizde enerji verimliliği revizyon projesini ikmal edilerek Niğde Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisini tam kapasite çalışır hale getirdik.

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Verimliliği Projesi (Hibe) : 1Milyon 100 Bin Türk Lirası