Niğkos — Niğde Belediyesi

Niğkos

Niğde Belediyesi tarafından yürütülmekte olan NİĞKOS (Niğde Kent Otomasyon Sistemi) Projesi kapsamında saha tespit çalışmaları doğrultusunda mahalle sınırları, yol durumu ve numarataj yenileme ve revizyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından son aşama olan “Sosyal Doku Analizi” çalışması da tamamlandı.

Bu kapsamda kentin sorunlarına kentli ile birlikte çözüm aramak ve yönetimde katılımcılığı ön plana çıkarmak amacı ile; İstek ve Şikâyetleri Yerinde Dinleme, Tespit Edilen Sorunu İlgili Birime İletme, Yardıma Muhtaç Ailelerin Yerinde Tespiti, Taşınmaz Tapu Bilgilerinin Yerinde Eşlenmesi,  Temel Adres ve Mernis Bilgilerinin Eşlenmesi gibi başlıklar halindeki envanter çalışmaları sona erdi.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları (Tapu, Kadastro, Nüfus ve Muhtarlık) ile ilgili kurulan entegrasyonlar sayesinde kent ve kentli envanterinin Coğrafi Bilgi Sistemi veri havuzuna anlık olarak toplanmaya devam edilmektedir. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan NİĞKOS Ekibi, sahadaki taşınmaz değişikliklerinin, Belediyedeki kişi sicil, mükellef beyan, ruhsat vb. bilgilerin güncellenmesi, takibinin yapılması ve sistemin güncel kalması çalışmalarını sürdürmektedir.