a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN AĞUSTOS/2020 TOPLANTISININ 06.08.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ


1.Yoklama

 

2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Temmuz/2020 toplantısının 06.07.2020 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3.Mülkiyeti Belediyemize ait Efendibey Mahallesi Kafeterya-Tip 2 olarak görünen binanın aşevi olarak; ayrıca yanında bulunan parkın isminin Kızılay Parkı olması ve park alanının ise sosyal aktivitelerde kullanılmak üzere Kızılay Niğde Şubesine tahsisinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

4.İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilen bölümlerin harici alanlarında ticari faaliyet yapılmasına izin verilmesi halinde tahsil edilecek ücretin belirlenmesi hususunda tanzim edilen Plan Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

5.İlimiz Kumluca Mevkii 202 ada da yer alan Sağlık Tesisine yönelik plan değişikliğinin yapılması hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6.İlimiz Kayaardı mevkii 563 ve 3 nolu adaların bulunduğu bölgede plan değişikliğinin yapılması hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7.İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 598 ada ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8.İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 599 ada ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9.İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 675 ada ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10.İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 676 ada ile ilgili imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11.İlimiz Kent bütünü plan notları içerisine “İmar Planında Zemin Ticari Konut Alanı veya Ticaret Alanı olarak belirtilmemiş olan Konut Alanındaki parsellerde zemin katta veya bodrum katta bağımsız bölüm niteliğinde depo yapılamaz. 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapı ruhsatı alınması kaydıyla Zemin katında veya bodrum katında depo gösterilmiş olan projeler için bu hüküm uygulanmaz. Ancak bu depolar önceden yapı ruhsatı ve YKİB alınmış olsa bile ticari amaçlı olarak kullanılamaz ve bu depolar için İşyeri Açma ve Çalışma izni verilmez.” İbaresinin eklenmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12.İlimiz Yağdan mevkii 3556, 3557,3559,3582 ve 3558 olu adalarda yer alan çekme mesafelerinin yapılaşmaya elvermemesi nedeniyle 10 mt.den 5 mt.ye çekilmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13.İlimiz Merkez ilçe Hıdırlık Mevki 55 ada 466, 467 ve 468 nolu parsellerin mevcut imar durumu KDKÇA’dır. Söz konusu taşınmazlardan 466 ile 467 nolu taşınmaz arasındaki imar yolunun kapatılarak zeminde açılmış olan yolun imar planlarına işlenmesi hususundaki imar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

15.Dilek ve temenniler.

 

16.Kapanış.