a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2019 Haziran Ayı Meclis Kararları

 

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN HAZİRAN/2019 TOPLANTISININ 10/06/2019 TARİHLİ 1. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No : 58

 

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin Mayıs/2019 toplantısının 03.05.2019 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No     : 59

 

Belediyemiz 2018 mali yılı İdare ve Kesin Hesap cetvelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun tamamen okunmasından sonra müzakeresine müteakip kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No     : 60

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Efendibey 3543 ada 1 parselin mevcut imar durumu Pazar alanı olup, 3543 ada 1 parselde kayıtlı 5037,01 m2 taşınmazın 700 m2 lik kısmının Sağlık Bakanlığı adına, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere ifraz ve tahsisinin reddi kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No    : 61

 

Sarıköprü Mevkiinde, mevcut imar durumu park alanı olan alanda, 1 adet 2,4 m yükseklikte, 5x5 m tel çit ile çevrelenen, 1,2 m genişlik, 2,4 m uzunlukta standart tip kabinli Bölge Regülatörün krokide belirtilen yere yapımı ile planlara işlenmesinin uygunluğu kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No     : 62

 

Mülkiyeti Medirenal Sağlık Limited Şirketi’ne ait, Kırbağları Mahallesi 1918 ada 5 ve 8 nolu parsellerin mevcut imar durumu E:2.50 Hmax:50.50 m zemin ticari konut alanı olup, söz konusu parsellerin maliki yapı nizamı ve yüksekliği değişmemek kaydıyla, %40 ticaret alanı %60 konut alanı olmak üzere, Ticaret + Konut kullanımı olarak imar planı değişikliği yapılmasının reddi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No    : 63

 

Mülkiyeti SS 7 Nolu Gıda Toptancılar ve Perakendeciler Depo İmalat ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ne ait, İlimiz Merkez Hıdırlık Mahallesi’nde bulunan 3072 ada 7 nolu parselin, mevcut imar durumu E:1.50 Hmax :11. 50 m ticaret alanı olup, söz konusu parselin malikinin, işyerlerinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için parselin bir kısmını trafo alanı olarak düzenleyen imar planı değişikliğinin uygunluğu kabul olundu.


Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No     : 64

 

Mülkiyeti Hüsamettin ÇETİN’e ait, Sarıköprü Mevkiii 3163 ada 12 parselin mevcut imar durumu E:2.70 Hmax:50.50 m konut alanı olup, söz konusu parselin maliki yapı nizamı ve yapı yüksekliği aynı kalmak kaydıyla parselini Ticaret +konut alanı (zemin kat ticari alan ) olarak düzenleyen imar planı değişikliği yapılması talebi ile 3163 adanın tamamının zemin ticari konut alanı olarak imar planlarına işlenmesinin uygunluğu kabul olundu.


Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No    : 65

 

Şehitler Mahallesi 3024 ada 2 nolu parselin imar durumu belgesi talebinde bulunması sonucu; taşınmaza yönelik yaklaşık olarak 130 metrekare ihdas alanı çıkmakta olup bu alan mevcutta merdivenli geçiş yolu olarak kullanılmaktadır. Söz konu ihdas işleminin gerçekleşmesi durumunda, kullanım vasfı ortak kullanımdan özel kullanıma geçmiş olacaktır. Bu durumu önlemek amacıyla söz konusu merdivenin krokide görüldüğü şekilde imar hattı dışında yol olarak bırakılarak plana işlenmesinin uygunluğu kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No    : 66

 

Otopark yönetmeliği değişikliği nedeni ile gurup ve bedelleri komisyon raporunda belirtildiği şekilde kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No     : 67

 

İlimiz uygulama imar planı plan notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilmesi hususundaki imar komisyon raporu geldiği şekilde kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No     : 68

 

Kayaardı Koruma Amaçlı İmar Planı üzerinde ihtiyaç duyulan konularda imar plan değişikliği yapılmasının imar komisyonuna, anılan bölgede yürürlükteki mevzuat ve imar planına göre ruhsat verilmeye ve işlem yapılmaya devam edilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No : 69

 

Mahalle olarak bağlanan Fertek Mahallesindeki bazı sokak isimleri ile merkez mahalleleri ile mükerrerlik oluşturduğundan yeni sokak isimlerinin tespiti hususunun incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki olundu.


Karar Tarihi : 10/06/2019
Karar No     : 70

 

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (2) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

NİĞDE BELEDİYESİNİN 2019 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN HAZİRAN/2019 TOPLANTISININ 11/06/2019 TARİHLİ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No     : 71

 

Belediyemiz Meclisinin 2019 yılı toplantı döneminin Haziran/2019 toplantısının 10.06.2019 tarihli birinci birleşiminde alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunmasına müteakip tasvip olundu.

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No     : 72

 

İlimiz Hıdırlık Mahallesi, 3426 ada, 1 parsel üzerinde trafo alanı oluşturulmasının uygunluğu hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No     : 73

 

İlimiz Hıdırlık Mevkiinde 6 adet trafo alanı ayrılarak imar planlarına işlenmesinin uygunluğu hususundaki imar komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No    : 74

 

Belediyemiz Su ücretlerinde, dul ve yetim aylığı alanların indirimli faydalanmaları hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu müzakereye açılarak kararda belirtildiği şekilde belediyemiz su ücretlerinde dul ve yetim aylığı alanların %50, Şehit ve Gazi aileleri %90 olarak indirimden faydalanmaları kabul olundu.

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No     : 75

 

Belediyemize ait yarı olimpik yüzme havuzunda, kadınlar yaşam ve spor merkezinde ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde uygulanan ücret tarifeleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu kabul olundu.

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No     : 76

 

Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan Kafeterya, Akaryakıt İstasyonu, Yüzme Havuzu, düğün salonu, otel (Konaklama tesisleri), spor tesislerinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere Niğde Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında bütçe içi işletme kurulmasına, konuyla ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No     : 77

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Nar sosyal tesisi ve mavi köşk düğün salonu fiyat tarifelerinin hafta içi 400,00.-TL, hafta sonu ücretinin 750,00.-TL olması kabul olundu.

Karar Tarihi : 11/06/2019
Karar No     : 78

 

Belediyemiz Başkan Yardımcıları ödeneği müzakereye açılarak, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranı kadar aylık ücret verilmesi kabul olundu.