a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

 

NİĞDE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2020 TOPLANTISININ 07/09/2020 TARİHLİ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 147

Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin Ağustos/2020 toplantısının 06.08.2020 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özeti tamamen okunarak tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 148

İlimiz Merkez İlçe Yağdan Mevkii 3245 ada 7 parsele yönelik talebin reddi ile 05.06.2016 tarih ve 84 nolu BMK ile onaylanan plan değişikliğinden önceki haline getirilmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 149

İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 598 ada ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 150

İlimiz Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adayı da içine alan bölgeye ait plan değişikliği, Belediyemiz Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 205 karar nolu oturumunda görüşülerek “mahkeme kararının gelmesinden sonra değerlendirilmesi” şeklinde karar alınmıştır. AİM 19/09/2019 tarih ve 2019/279 Esas 2019/731 Karar nolu kararıyla iptal edilen plan değişikliğine yönelik 599 ada ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 151

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 124 nolu oturumunda görüşülerek onaylanan, ilimiz Merkez ilçe Şahinali Mahallesi 1572 ada 24 nolu parsele yönelik yapılan plan değişikliğine İyi Parti Meclis Üyelerinden Ferit AYDOĞAN ve Cem UZUN’un itirazının reddi, plan değişikliğinin kabulü hususundaki komisyon raporu red edildi.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 152

Belediyemiz Meclisinin 18.06.2020 tarih ve 81 nolu oturumunda görüşülerek onaylanan, ilimiz Merkez ilçe muhtelif mahallelerde yer alan parkomat alanlarının imar planlarına işlenmesi ile ilgili karar, E.18321 sayılı yazıları ile Valilikçe oluşturulan komisyonca uygun bulunmadığından, itirazın reddi hususundaki komisyon raporu red edildi.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 153

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 119 nolu oturumunda görüşülerek onaylanan BAGT kullanımlarına ilişkin plan notu değişikliğine Mehmet Kaan DURAK tarafından yapılan itirazın reddi hususundaki komisyon raporu red edildi.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 154

İlimiz Kırbağları Mevki 136 ada 107 parselin mevcut imar durumu yol kullanımıdır. Taşınmaz maliki Harun TÜZER’in taşınmazının, Belediyemize ait başka bir arsa ile takas edilmesine belediye başkanı ve encümene yetki verilmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 155

İlimiz Sırali Mahallesi Revizyon imar planının yeniden onaylanması hususu müzakere açılarak Kayseri Kültür Varlıkları Bölge Kurulunun uygunluk kararı alınması şartıyla uygun görülen komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 156

İlimiz Merkez ilçe Ahipaşa Mahallesi 360 ada 21 parselin mevcut imar durumu B-7 yapı nizamlı ön yoldan 0 m çekme mesafeli ticaret kullanımıdır. Söz konusu taşınmaza 3,5 metrelik yapı yaklaşma sınırının ve arka bahçe mesafesinin 4,5 olarak eklenmesi hususundaki komisyon raporu red edildi.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 157

İlimiz Ahmetpınarı Mevkii 560 ada 39 parsel ile 2500 adanın bulunduğu bölgedeki imar hattının zeminde açılmış yol durumuna göre düzenlenmesi hususundaki komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 158

İlimiz Yağdan Mevkii TOKİ Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 200 haneli Sosyal Konut projesine yönelik hazırlanan revizyon imar planı çalışmasına gelen itiraz müzakereye açılarak konunun rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/09/2020
Karar No : 159

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (11) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki olundu.

 

NİĞDE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EYLÜL/2020 TOPLANTISININ 08/09/2020 TARİHLİ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 08/09/2020
Karar No : 160

Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Eylül/2020 toplantısının 07.09.2020 tarihli birinci birleşiminde alınan kararlara ait özeti tamamen okunarak tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 08/09/2020
Karar No : 161

İlimiz Yağdan Mevkii TOKİ Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 200 haneli Sosyal Konut projesine yönelik hazırlanan revizyon imar planı çalışmasına gelen itiraz hususundaki imar komisyon raporu müzakereye açılarak, Söz konusu revizyona ilişkin ekli krokide gösterilen çalışmaya yönelik talebin uygunluğu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 08/09/2020
Karar No : 162

İlimiz Balhasan Mahallesi Perşembe pazarı içerisi eski soğuk hava deposu kira müsteciri Niğgör Sinema Ltd.Şti. adına İsmail ZIRH’ ın, Covid 19 pandemisi nedeniyle genelge ile kapatıldıkları 17/03/2020 – 01/07/2020 tarihleri arasındaki sürenin ihale süresine eklenmesi talebi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 08/09/2020
Karar No : 163

Yağdan Mahallesi 3495 ada 2 parselde 8 hisseli taksi durağının kurulmasına, isminin Niğde Evleri Taksi durağı olarak tespitine, İhale Kanunu gereğince kiralamasının yapılmasına, konuyla ilgili Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 08/09/2020
Karar No : 164

Ahipaşa Mahallesi Hükümet Meydanı Grand Otel karşısında bulunan 4 hisseli Meydan Taksi Durağına (1) hisse eklenmesine, İhale Kanunu gereğince kiralamasının yapılmasına, konuyla ilgili Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul edildi.

 

Karar Tarihi : 08/09/2020
Karar No : 165

Belediyemiz memur kadroları ile ilgili İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarının derece değişikliği kabul edildi.